Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

BOLJI RAD INSPEКCIJA ZA BOLJI PRIVREDNI AMBIJENT – zvanično obeležen početak rada u novom informacionom sistemu eInspektor

Podunavski upravni okrug

Digitalna transformacija i jačanje kapaciteta inspekcija bila je tema 26. sednice Кoordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije.
Urađeno je puno na jačanju zakonodavnog okvira rada inspekcija, poboljšanju statusa i vrednovanju rada profesije inspektora, i u naredne tri godine realizovaće se zapošljavanje čak 1272 inspektora.
Elektronska platforma E inspektor zvanično počinje sa radom podelom kvalifikovanih elektronskih sertifikata inspekcijama.
Кrajnji cilj je integracija E inspektora sa svim ostalim elektronskim sistemima, odnosno stvaranje ambijenta u kome svi imaju iste uslove poslovanja.
“Bravo za elan, želju i volju da svakodnevno učite i radite na sprovođenju reformi Vlade i poboljšanju života svih nas.
Zajedno smo prešli ogroman put, zato danas iskazujemo ogromno zadovoljstvo što smo na tom putu bili jako uspešni.
Danas mi nudimo novo znanje i inovativnu tehnologiju zemljama u regionu. Bravo za Vladu Republike Srbije, poruka je današnjeg skupa.”

10. 07. 2019. Nebojša Pavlović, načelnik Podunavskog upravnog okruga

Фотографија корисника Подунавски управни округ

https://www.facebook.com/podunavskiupravniokrug/photos/pcb.954077514930803/954077328264155/?type=3&theater

BOLJI RAD INSPEКCIJA-BOLJI PRIVREDNI AMBIJENT

Na današnjoj 26. sednici Кoordinacione komisije za inspekcijski nadzor zvanično je obeležen i početak rada svih inspekcija u novom informacionom sistemu eInspektor, a najavljeni su i nova zapošljavanja, veća plata inspektora i jedinstveni kontakt centar za inspektore.

Фотографија корисника Подунавски управни округ

Predsednica Vlade Ana Brnabić na 26. sednici Кoordinacione komisije za inspekcijski nadzor

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je značaj reforme inspekcija za bolje uslove poslovanja i smanjenje sive ekonomije u Srbiji. „Danas inspekcije sve ređe posećuju privrednike, ostvaren je savetodavni odnos inspektora prema lokalnoj privredi, a inspektori konačno dobijaju adekvatne uslove za rad“, rekla je premijerka. Ona je naglasila da je digitalizacija važna u svakoj oblasti rada u javnoj upravi i da će nov informacioni sistem eInspektor doneti ono što je suštinski važno za svakog privrednika – koordinisan i transparentan nadzor.

Sledeći korak u reformi je povećanje broja inspektora i bolji uslovi za rad, najavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. On je istakao da je manjak inspektora evidentan u skoro svakoj inspekciji i svakom delu Srbije, koja u odnosu na EU ima 2,5 puta manje inspektora u odnosu na broj stanovnika. Otuda i paradoksalne situacije da u Severnobačkom okrugu koji je žitnica Srbije nema nijednog poljoprivrednog inspektora ili da u nekim lokalnim samoupravama, kojima su povereni značajni inspekcijski poslovi, jedan čovek radi posao ekološkog, komunalnog, građevinskog i saobraćajnog inspektora. “Očekujem da se ovih dana na sednici vlade donese odluka kojom će se zaposliti novih 1272 inspektora“, rekao je ministar i dodao da je nedavno Vlada Srbije usvojila uredbu kojom je omogućeno da republički inspektori dobiju zvanje samostalnog savetnika i veće plate.

Direktor Кancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Mihailo Jovanović pojasnio je da se sada sa uvođenjem ukupno 36 inspekcija u nov informacioni sistem eInspektor ujednačava njihov rad, unapređuje inspekcijski nadzor i stvara svojevrsna kartoteka srpske privrede. „Preko Portala eUprava privredni subjekti će moći da vide sve nalaze inspekcija, rizike u nadzoru i samim tim će privrednici moći da poboljšaju svoje poslovanje“, kazao je Jovanović. On je danas svečano uručio inspektorima i sertifikate za položene obuke za rad u novom sistemu, a za potrebe eInspektora Кancelarija za IT i eUpravu je obezbedila oko 1340 laptop računara, kvalifikovane elektronske sertifikate i bežični pristup internetu u svim inspekcijama, kao i preko 25000 inspektor/sati obuka, tako da od danas sve inspekcije u punom kapacitetu rade u eInspektoru.

Reformu inspekcija u Srbiji snažno podržava i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) koja je u saradnji sa NALED-om uspostavila Jedinicu za podršku Кoordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor. Direktorka EBRD za Zapadni Balkan Žužana Hargitai naglasila je da je koordinacija inspekcija bila ključna za uspeh ove reforme. Ona je istakla i da će podržati narednu aktivnost – formiranje kontakt centra za podnošenje prijava ka svim inspekcijama na jednom mestu.

Jedinstveni kontakt centar jedna je od inicijativa NALED-a koji bi građanima i privredi olakšao prijavljivanje slučajeva poslovanja u sivoj zoni i omogućio efikasnije reagovanje inspekcija. NALED je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave doprineo uvođenju novih instituta u inspekcijskoj kontroli kroz izmene Zakona o inspekcijskom nadzoru za koji danas 60% privrednika ističe da je poboljšao otkrivanje sive ekonomije, a uz podršku vlada Holandije i Norveške omogućio uvođenje sporazuma o priznanju prekršaja u oblasti sive ekonomije, kao i jačanje upravnog nadzora nad radom inspekcija.

http://mduls.gov.rs/saopstenja/bolji-rad-inspekcija-bolji-privredni-ambijent/?fbclid=IwAR0LEmO5qeQf5DMfwkoatIx8iKCH5Zg2OZcwSAItvLi8LWMn0CJleNysycU