Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

DISTRIBUCIJA HIGIJENSKIH PAKETA ZA ROMSKE PORODICE

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u Kajmakčalanskom naselju u Palanci podeljeno je 168 paketa higijenskih proizvoda sa dezinfekcionim sredstvom za 59 porodica.
Distribuciju paketa sprovodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i jedinica loklane samouprave, na čelu sa predsednikom opštine.
Higijenske pakete u Kajmakčalanskom naselju danas je podelio predsednik opštine, Nikola Vučen. Paketi sadrže higijenske proizvode i dezinfekciona sredstva. Ova akcija se aktivno sprovodi u gradova i opština širom Srbije, a opština Smederevska Palanka je jedna od njih.