Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

MEĐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

 

Na današnjoj manifestaciji u sedištu Podunavskog upravnog okruga obeležen je Međunarodni dan civilne zaštite. Cilj Svetskog dana za civilnu zaštitu jeste da se ukaže na vitalni značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreće, katastrofa i suočavanja sa njima.

Civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju takve vanredne situacije koja prevazilazi mogućnost redovnog delovanja nadležnih organa.