Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

NAREDBE OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SMEDEREVSKA PALANKA

Na održanoj sednici, 16.03.2020.godine,  Opštinski štab za vanredne situacije doneo je sledeće naredbe:

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Број: 217-8/2020-01 16.03.2020.године Смедеревска Паланка

На основу Закона о одбрани („Сл гласник РС”, број 16/07, 88/09- др.Закон, 104/09 — др. Закон, 10/15 и 36/18) и члана 41. став 2 тачка 5. и члана 43, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Ср гласник РС 87/20!8.), и Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије, Општински Штаб за ванредне ситуације доноси следећу

                                                                 НАРЕДБУ

1. Предшколска установа „Чика Јова Змај” престаје са радом од 16. 03. 2020. године.

2. Рад установа чије оснивач Скупштина општине Смедеревска Паланка организовати тако да запослени раде од куће. Задужују се директори установа за спрвођење ове мере.

З. Налаже се начелнику Општинске управе да организује рад у Општинске управе на такав начин да сви запослени којима природа посла то дозвољава раде од куће.

Начелник Општинске управе треба да организује рад од куће свим лицима која су у категоријама ризика у случају обољења од болести коју изазива корона вирус.

У Општунској управи радиће инспекцијске службе, Одељење задужено за ванредне ситуације, Служба јавних набавки, а остале службе ће радити са миниламним бројем запослених, према процени и налогу начелника Општинске управе и Општинског штаба за ванредне ситуације.

Лица која ће дежурати и радити у објектима Општинске управе треба да буду опремљена одговарајућом заштитном опремом.

4. Јавна предузећа и Установе чији је оснивач Скупштина општине Смедеревска Паланка треба да прилагоде радне активности на такав начин да сви запослени, којима природа посла то дозвољава, рад обављају од куће. Директори су обавези да организују обавезна дежурства у објектима.

5. Јавна предузећа и установе чији је оснивач Скупштина општине Смедеревска Паланка и привредна друштва којима је поверено одржавање хигијене на територији Општине, треба да одреде известан број млађих и здравих лица који ће радити на пословима одржавања хигијене у граду, помоћи старим лицима и обављати дежурства по налогу команданта штаба.

Лица из тачке 5, не могу да буду особе старије од 60. година, лица која су у категорији ризичних група, као и лица чији су чланови домаћинства лица која су у посебном ризику од компликација у случају обољења од болести коју изазива корона вирус. Сва лица из тачке5. морају бити опремљена потребном заштитном опремом.

6. Налаже се директорима установа и јавних предузећа да у року од 2 сата од добијања наредбе доставе команданту Штаба спискове радника (најмање 10 радника) који ће бити, у сваком моменту, на располагању Штабу, ради спровођења мера по наредбама Штаба.

7. Забрањује се рад свих угоститељских објеката, сала за организовање свих врста прослава, спортских објеката, теретана и кладионица, с тим што угоститељи могу да организују доставу својих производа.

8. На подручју Општине Смедеревска Паланка престају са радом све пијаце.

9. До даљег, неће бити организован Сајам нових и половних пољопривредних машина и алата, као и све остале манифестације, прославе, скупови, како на отвореном тако и у затвореном простору.

10. Трговине и маркети треба да обезбеде продају на такав начин да у продајном објекту истовремено не буде више од 5 купаца у малим трговинама односно 50 у већим трговинама и маркетима, с тим да њихова међусобна раздаљина не буде мања од једног метра, као и раздаљина између купаца и продаваца. Задужују се маркети и трговине да обезбеде лице које ће спроводити ову меру.

11. Трговинским објектима налаже се да обезбеде хигијену продајног простора, а нарочито површина код каса, као и хигијену корпи и колица које користе потрошачи.

12. Налаже се организаторима јавног превоза и власницима такси возила да врше редовну дезинфекцију возила којима се овај саобраћај обавља.

13. Центар за социјални рад организоваће рад волонтера за помоћ старијим суграђанима, а сва заинтересована лица могу да се јаве на телефон директора Центра за социјални рад, 066/8814771.

14. Бројеви телефона за све информације су 066/ 814 795 и 066/ 814 782 и фиксни телефон 310-122, 310-087, од 8 до 22 часа.

15. Налаже се предузећу „PORR WERNER & WEBER” д.о.о. Ниш да појача интензитет пражњења смећа грађана и да три пута дневно празни контејнере. 16. Стављају се у приправност сви повереници и заменици повереника цивилне заштите на подручју Општине Смедеревска Паланка. 17. Ова наредба ступа на снагу 16.03.2020. године. НДАНТ *антредне уације