Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Novo i savremeno rešenje enterijera renovirane Galerije moderne umetnosti u Smedereskoj Palanci

Intezivnim radovima koji su trajali samo dve nedelje uspeli smo da u potpunosti promenimo izgled Galerije moderne umetnosti, i, što je možda najvažnije, opremimo prostor tako da odgovara svim standarsima savremene izlagačke prakse. Drugim rečima, Galerija danas ima pokretne panele (zidove), novi plafon sa led svetlima i linijskom rasvetom, novi pod, i multimedijalne sadržaje. NMSP