Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

O nama

Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Matični broj: 20146265 PIB: 104334136
Adresa: I srpskog ustanka 28/30
Mesto: Smederevska Palanka
Telefon: 026/319-655
026/319-656
026/361-059
Email adresa: n.jasenica@verat.net

Odgovorno lice za zastupanje: Dragica Cvetković
Glavni i odgovorni urednik: Dragica Cvetković
Vlasnička struktura: 1. Dragica Cvetković – 100%