Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

OD DANAS TELEFONSKO PRIJAVLJIVANJE ZA 100 EVRA NA BROJ 0800 – 101 – 100

Svi punoletni državljani, koji imaju ličnu kartu i prebivalište u Srbiji od danas mogu da se prijave i putem kontakt-centra za jednokratnu pomoć od 100 evra.

Broj telefona kontakt-centra je 0800/101-100.

U kontakt-centru građani će čuti snimljeni glas, kome će ostavite svoje podatke. Matični broj i broj lične karte će se unositi putem telefonske tastature, a ime banke će izgovarati ili birati pritiskom na taster.

Prethodno je, 13. maja, počelo prijavljivanje elektronskim putem preko portala Uprave za trezor.