Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ODRŽANA OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

Odbornici Skupštine opštine, na današnjoj osamnaestoj sednici, doneli su Odluku o završnom računu budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu.
Sa prihodima u iznosu od 1.154.307.524,85, i rashodima 1.136.097.981,04, Opština je prošle godine ostvarila suficit, u iznosu od 18.209.543,80.
Na dnevnom redu, takođe, bio je i rebalans budžeta Opštine za 2020. godinu. Zajedno sa prenetim prihodima iz 2019. godine, budžet Opštine za tekuću godinu iznosi 1.300,191.380, 30 dinara, a odbornici su danas doneli odluku o izmenama prihodne i rashodne strane budžeta, u pomenutom okviru.
Odbornici su usvojili i Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Smederevska Palanka, za period 01.01.2020. – 30.06.2020.
Prema ovom izveštaju, u toku prvih šest meseci ove godine budžetski prihodi u odnosu na ukupno planirane prihode za 2020. godinu iznose 38,5 procenata, a u odnosu na planirani period od prvog januara do tridesetog juna tekuće godine izvršenje budžeta je 77 procenata.
Smanjenje budžetskih prihoda, kako stoji u Izveštaju, posledica je situacije u vezi sa epidemijom virusa COVID 19, što je dovelo do smanjenja prihoda na fond zarada, poreze dobara i usluga, komunalnih taksi na firmu, prihode od prodaje dobara i usluga i zakupa.
Sa druge strane, izvršenje rashoda u proteklom šestomesečnom periodu je 24, 4% u odnosu na plan.
Doneta je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Smederevska Palanka.
Između ostalog, posle člana 28 važeće Odluke, ovim aktom predloženo je dodavanje tačke 28a, kojom se precizira usluga ličnog pratioca deteta sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, a radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Ovaj član precizira način korišćenja ove usluge, koja je na raspolaganju do završetka srednje škole deteta kome je ovakav vid pomoći potreban.
Odbornici su doneli i Odluku o pristupanju izradi brend strategije Opštine Smederevska Palanka. Svrha ove strategije je da utvrdi koncept održivog razvoja Opštine kao turističkog područja, zasnovanog na korišćenju prirodih potencijala, negovanju tradicije i kulture, i jačanju uslova privređivanja – a predsednik Opštine treba da obrazuje stručni tim za postupak izrade strategije, u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama.
Na današnjoj sednici doneta je i Odluka o privremenom oslobađanju obaveze plaćanja naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe na teritoriji opštine Smederevska Palanka, koja se odnosi na korisnike javnih površina kojima je usled epidemije Korona-virusa privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti.
Odbornici su takođe doneli i Odluku o mreži objekata, vaspitnih grupa, broja dece i vaspitnog osoblja potrebnog za neposredan rad sa decom u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“, za period 2020/2021.
Osim donošenja Pravilnika o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove, i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji naše opštine, i Pravilnika o određivanju kategorije osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima, na današnjoj sednici razmatrani su i usvojeni godišnji izveštaji, kao i izmene i dopune godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač SO Smederevska Palanka.
Odbornici su većinom glasova doneli odluku da se razreši dužnosti v.d. direktora JKP „Opštinska groblja“, Nenad Živković, a za novog v.d. direktora ovog preduzeća imenovan je Nenad Jančić.
U okviru odborničkih pitanja i pod tačkom razno, zamenik predsednika SO, Rodoljub Stanimirović je rekao da je u toku izrada elaborata kojim se predviđa bezbednost učenika u saobraćaju, s obzirom da počinje školska godina. On je istakao da će u blizini svih osnovnih i srednjih škola na području opštine Smederevska Palanka, biti postavljena horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija. Odbornik SNS, Branko Stupić, na kraju današnjeg skupštinskog zasedanja, čestitao je Nebojši Pavloviću na izboru za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije.