Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019. godini.
Vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje je jednaka ili veća od 65.000 dinara bez PDV-a;
Iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara bez PDV-a
Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je mašine i opremu nabavio u periodu od 1. Januara 2019.godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019. godini u periodu od 27. Maja do 30. Avgusta 2019. godine.
Zahtev se podnosi na Pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd,
Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost,
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini u skladu sa Pravilnikom je 1.500.000 dinara
Za informacije pozvati 063 63 92 55