Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

OPŠTINA SMEDEREVSKA PALANKA – CENTAR KOOPERANTSKOG PARTNERSTVAGRADA ANŠANA IZ KINE

Predstavnici Odeljenja za međunarodne razmene Kancelarija za spoljne poslove, trgovinski biro kineskog grada Anšana, uputili su potpisani memorandum o saradnji grada Anšana i Smederevske Palanke. Smederevska Palanka postaće centar kooperantskog partnerstva grada Anšana.
U januaru 2019. godine, tadašnji ambasador Milan Bačević, boravio je u trodnevnoj poseti Anšanu i susreo se sa tadašnjim gradonačelnikom opštinske vlade Anšan. Održan je sastanak sa predstavnicima Ansteel Construction Group, i sa 20 lokalnih preduzetnika, kako bi pronašli potencijale za saradnju između Anšana i Srbije.
Gospodin Milan Bačević, na predlog predsednika Republike, Aleksandra Vučića, odlučio je da Smederevska Palanka postane grad kooperantskog partnerstva Anšana, jer, kako je rekao, oba grada su stara industrijska baza svoje zemlje.
Rukovodstvo Opštine Smederevska Palanka prepoznalo je ideju o saradnji dva grada kao veliku mogućnost za unapređenje razvoja industrije. Na sednici Skupštine opštine, održane u avgustu 2019. godine, doneta je Odluka o uspostavljanju saradnje i bratimljenju Opštine Smederevska Palanka – Republika Srbija sa gradom Anšan – Narodna Republika Kina.
Iako je epidemija izazvana virusom KOVID-19 odložila potpisivanje sporazuma o partnerstvu za obe strane, iz Odeljenja za međunarodne razmene iz Kancelarije za spoljne poslove – trgovinski biro kineskog grada Anšana, odlučili su da prvo potpišu sporazum, i tako potpisani upute Opštini Smederevska Palanka, kako bi predsednik, Nikola Vučen, takođe potpisao i poslao nazad.
U dopisu koji su uputili Opštini Smederevska Palanka na kraju stoji:
-Želeli bismo da zahvalimo predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, jer bez njegovog predloga nikada ne bismo postali grad zadružnog partnerstva