Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

PALANКA DOBILA 10 MILIONA DINARA ZA IZGRADNJU TRGA КULTURE

Na konkursu Ministarstva kulture Gradovi u fokusu, opština Smederevska Palanka dobila je 10 miliona dinara. Od , 2 miliona za obnovu fasade i krova zgrade Narodnog muzeja, i 8 miliona za uređenje otvorenog platoa ispred zgrade biblioteke „Milutin Srećković“.

Izgradnjom Trga kulture ispred zgrade gradske biblioteke „Milutin Srećković“, predviđena je kompletna rekonstrukcija dela ulice 10. oktobara, od pešačke zone do već uređene Francuske ulice. To podrazumeva i postavljanje nove led rasvete i sadnju mladih stabala. Trg kulture u svom sastavu imaće anfiteatar koji će služiti za održavanje kulturnih večeri, koncerata na otvorenom i raznih muzičko-plesnih programa. Pored toga, što će Trg kulture biti prvenstveno namenjen kulturnim dešavanjima, Palanka i palančani će dobiti novu pešačku zonu za odmor i uživanje. Na tom mestu predviđena je i izgradnja prve velike česme u gradu.

-Ovo je veliki projekta koji će biti realizovan u našoj opštini i koji će uticati na razvoj i podsticaj kulture. Zahvalni smo Ministarstvu kulture i informisanja, posebno ministarki, Maji Gojković, na podršci koju pruža za razvoj kulture u našoj opštini. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i samostalnoj savetnici u oblasti pozorišno-plesnog stvaralaštva i ustanova kulture iz oblasti scenskog i scensko-muzičkog stvaralaštva u ministarstvu kulture, Đurđijani Jovanović za trogodišnju saradnju i podršku.