Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

PALANKA SE JOŠ UVEK BORI SA NASLEĐENIM DUGOVIMA

Na odrzanoj sedmoj sednici Skupštine opštine Smederevska Palanka,20.12.2018.godine, većinom glasova odbornika usvojen je buzđet za 2019.godinu u iznosu od tačno 1.322.533.878 dinara.

Budžet je planiran na realnim osnovama a takođe je razvojni i socijalno odgovoran. Značajna izdvajanja sredstava u budžetu za narednu, 2019. godinu su planirana za rešavanje infrastrukturnih problema koji su se nagomilali proteklih godina pa i decenija. Za revitalizaciju saobraćajnica i putne infrastrukture  izdvojeno više od 150 miliona dinara , zatim,  20 miliona dinara su sredstva opredeljena za JKP “Vodovod” koja će biti utrošena za izgradnju nova tri bunara za nastavak radova na poboljšanju vodosnabdevanja. Nešto veća izdvajanja su za finansiranje projekata i bezbednost saobraćaja u zoni škola i vrtića, kao i uvećana  novčana sredstva za uspešne đake i studente, verske zajednice, udruženja u odnosu na izdvajanja u tekućoj godini.

U nešto izmenjenom dnevnom redu,  proširenom sa jedanaest na sedamnaest tačaka ,treća tačka, koja je naknadno dodata, bila je odluka o donošenju programa mera o izmirivanju obaveza opštine Smederevska Palanka i subjekata čiji je osnivač opština Smederevska Palanka,  prema Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd.

Nikola Vučen predsednik opštine , izlozio je odbornicima bitne detalje u vezi  treće tačke dnevnog reda, sa osvrtom da se opština Smederevska Palanka godinama unazad bori sa dugovima, a najveći je onaj prema Elektroprivredi Srbije koji je bezmalo , u visini budžeta opštine –oko milijardu i 200 miliona dinara. Dug koji se odnosi na veliki broj ustanova, javnih preduzeća, škola, mesnih zajednica je zapravo, razlog blokadi istih, zbog duga za struju koji nije izmirivan na vreme.  U  proteklom periodu bilo je pokušaja u rešavanju ovog problema u Vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu i nalaženju načina kako doći do konačnog rešenja problema.

Došli smo do jednog konačnog rešenja, i u perspektivi i u budućnosti, kroz program i kroz odluku koje su pojedine lokalne samouprave i gradovi, koji su bili u sličnoj situaciji kao Smederevska Palanka , te probleme počeli da rešavaju, ili su ih delimično rešili, ili su ih rešili u potpunosti – iznosi Nikola Vučen.

Ovaj program za izmirivanje obaveza opštine Smederevska Palanka i subjekata čiji je opština Smederevska Palanka osnivač prema JP Elektroprivreda Srbije, čiji je tekt sastavni deo odluke u kojoj se ovlašćuje Opštinsko veće i predsednik opštine Smederevska Palanka da izvrše sve potrebne radnje kako bi opština Smederevska Palanka preuzela obaveze prema JP EPS Beograd da u postupku pregovora o  dugoročnom programu i reprogramu preuzetih obaveza, obezbedi uslove kako bi iste mogle da budu izmirene u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine i da ugovori dugoročni reprogram obaveza. Ovu odluku ćemo dostaviti Vladi Republike Srbije radi dobijanja saglasnosti a što moram da naglasim da iza ove odluke, inače,  stoji  Vlada Repulike Srbije i ona će dati svoju poslednju reč, u pogledu kompletnog reprograma,  grejsperioda kao i godine isplaćivanja duga Opštine prema Elektroprivredi Srbije. Ovo nije otpisivanje kamata, ni duga, dug postoji ,dug je trenutni i mi ovaj problem moramo da preuzmemo, pre svega, odgovornost,  zbog budžeta koji će se donositi narednih godina a ovo shvatimo kao ozbiljno rešavanje dugovanja za struju na teritoriji čitave Opštine”– navodi Vučen.

U procesu izrade programa kao prosečni datum korišćen je 08.10.2018.godine, na koji je dug opštine Smederevska Palanka iznosio 1. 120 939 000 dinara. Vučen je, pritom, pokazao odbornicima transparentno tabelarno prikaz  preuzetih dugovanja i rekao:

Ovo su dugovanja koja su preuzeta i dugovanja koja mi moramo da vratimo! U obavezi smo prema našim sugradjanima da u narednom periodu kroz ovu odluku, koju danas predlazem da usvojimo , da se i mi obavežemo  kao lokalna samouprava i probleme ne guramo pod tepih. Moramo da ih rešavamo i nađemo najbolji mogući model vraćanja duga, moliti Vladu Republike Srbije, obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, da nam se omogući grejs period da se pripremimo na višegodišnje finansiranje , da pokažemo ozbiljnost  i krenemo u izmirivanje dugova prema državi. Na taj način  pokazaćemo i našu volju a i država njihovu volju prema nama– ističe na kraju predsednik opštine  Nikola Vučen.

U daljem toku sednice, odbornici su usvojili i predlog Statuta opštine Smederevska Palanka, koji će biti prosleđen nadležnom ministarstvu na davanje saglasnosti, zatim predlog kadrovskog plana Opštinske Uprave koji se donosi istovremeno sa odlukom u budžetu, kao i odluke o promeni Osnivačkog akta, izmene i dopune Statuta i pravilnika o radu JKP „Opštinska groblja“ . Izvršene su i kadrovske promene u Opštinskom štabu za vanredne situacije i Upravnom odboru Palanačkog Doma zdravlja.

Dopunom dnevnog reda predvidjena su i usvojena rešenja  o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2019 .godinu za JKP “Vodovod”, JKP “Opštinska groblja”, JP “Palanka Razvoj”, JP “Palanka” i JP “Morava” iz Velike Plane.