Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

POČELA PRIJAVA ZA 100 EVRA, MOŽETE DA SE JAVITE VEĆ DANAS

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra punoletnim državljanima Srbije trajaće do 5. juna

Već danas možete da se prijavite za 100 evra koje je država odredila za sve punoletne građane kao pomoć paketa ekonomskih mera.

Upravo počinje online prijava putem Uprave za trezor, ( idp.trezor.gov.rs), a uskoro će biti objavljen i broj telefona, ako želite da se prijavite na taj način.

Prilikom prijave, obavezno je da ostavite sledeće podatke: broj lične karte, matični broj, ime banke u kojoj imate račun ili u kojoj želite da vam namenski račun bude otvoren.

Svi punoletni državljani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu Uredbe o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (24. april 2020. godine) imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom.

Svi primaoci penzija i primaoci novčane socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni za dobijanje novčane pomoći, tako da nije potrebno da se prijavljuju.

Ostali punoletni građani Republike Srbije, koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, mogu da se prijave putem portala Uprave za trezor, ili putem kontakt – centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja.

Isplata za primaoce penzija i primaoce novčane socijalne pomoći će početi 15. maja 2020. godine.