Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

POZIV GRAĐANIMA DA UZMU UČEŠĆE U IZRADI BUDŽETA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ZA 2020. GODINU

Informisanost građana o sopstvenim pravima i obavezama u raspodeli gradskog ili opštinskog budžeta ključna je za unapređenje transparentnosti javnih finansija.

Ukoliko razumeju proces donošenja budžeta u svojim opštinama i gradovima građani mogu da utiču i prate kako se novac troši.

Važno je da građani imaju uvid u način donošenja i sprovođenja budžeta tokom cele godine. Taj proces je složen i čini ga više faza, od pripreme i donošenja budžeta, do same realizacije. U pripremnoj fazi izrade budžeta, lokalna samouprava treba da pozove građane da se uključe i daju predloge kako bi izglasani projekti bili rezultat zajedničkog rada.

Aktivno učešće građana u gradovima širom Srbije doprinelo je da budu uređeni dečiji parkovi, da se izdvoji veća količina novca za razvoj lokalnih puteva, kao i da se obezbede sredstva za ugrožene kategorije stanovništva.

U fazi donošenja i izvršenja budžeta, građani više ne mogu da utiču na donete predloge, ali je uključivanje i informisanje javnosti i dalje veoma važno, jer se na taj način vrši svojevrsna javna kontrola da li je urađeno sve što je usvojeno budžetom. Važno je takođe da dokumenti koji su relevantni za budžetski proces budu dostupni javnosti, kao i da lokalne samouprave poštuju budžetski kalendar. To gradi poverenje kod građana i doprinosi da javne finansije budu transparentne, a budžetski proces predvidiv.

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu i Statutom opštine Smederevska Palanka, stavlja se na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu. Svi zainteresovani (građani, organizacije, udruženja i ostali) svoje primedbe, predloge i komentare mogu izneti na mejl adresi: nacrtbudzeta@smederevskapalanka.rs

https://www.smederevskapalanka.rs/wp-content/uploads/2019/12/OSP-Budzet-2020.pdf