Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Za projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“- 30 miliona dinara

Za predstavnike Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada, priređen je prijem u Skupštini grada.

Povod za prijem je dogovor o daljim aktivnostima na projektu „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“, koji je podržan od švajcarske organizacije HEКS/EPER.

Partneri u implementaciji projekta odabranih na Javnom pozivu su Kragujevac, Aranđelovac, Šabac, Smederevska Palanka, Žabalj, Novi Sad, Obrenovac i Zvezdara.

Projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“ ima za cilj unapređenje društvene inkluzije Roma i drugih osetljivih grupa kroz rad u oblastima stanovanja, obrazovanja i pružanja pravne podrške.

Smederevska Palanka je pored Kragujevca, Aranđelovca, Šapca, Žablja, Novog Sada, Obrenovca i Zvezdare jedna od opština kojoj je odobren ovaj projekat, čija je ukupna vrednost 30 miliona dinara.

Aktivnosti na ovom projektu trajaće od jula 2019. do decembra 2022. godine.

Projekat koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija  ima za cilj ono što je i interes lokalne zajednice – poboljšanje i unapređenje položaja Roma i drugih osetljivih grupa.

Najveći rezultati, do sada, postignuti su na polju obrazovanja ali se kao prioritetna pitanja izdvajaju stanovanje i socijalni status.

Smederevska Palanka je usvojila novi trogodišnji lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021.

U okviru njega formiran je i Mobilni tim za socijalnu inkluziju Roma.

Oni se direktno upoznaju sa načinom života romske zajednice, a informacije dostavljaju lokalnoj samoupravi i nevladinom sektoru, kako bi se pronašli modeli za prevazilaženje postojećih problema.

rtk