Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

SEDNICA SO SMEDEREVSKA PALANKA 20.DECEMBRA

Petar Milić, predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka, zakazao je sedmu sednicu, ovog saziva, lokalnog parlamenta.

Sednica je zakazana za četvrtak 20. decembar , sa početkom u 10 sati. Na dnevnom redu je 11 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje.

Odbornci će najpre glasati za predlog Odluke o usvajanju buzđeta za 2019.godinu. Prema nacrtu budžet iznosi 1.322.533.878 dinara, a jedna od tačaka je predlog kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi za 2019. godinu.

Većina predloga za razmatranje i usvajanje  odnose se na izmene, promene i dopune delatnosti, Statuta i Pravilnika o radu JKP Opštinska groblja. Zatim, donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Smederevska Palanka kao i razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti apoteke Zdravlje.