Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Škola Olga Milošević dobila evropska oznaku kvaliteta za projekat „Medena priča – Honey story – Medena zgodba“

Nakon nacionalne dobijena je i evropska oznaka kvaliteta za projekat „Medena priča – Honey story – Medena zgodba“

Osnovnoj školi „Olga Milošević“ dodeljena je Evropska oznaka kvaliteta za izuzetnost u radu u toku projekta „Medena priča – Honey story – Medena zgodba“. Ove godine je čak pet nastavnika dobilo Evropsku oznaku kvaliteta za ovaj projekat. Nagrađeni nastavnici su: Marina Miladinović, Кatarina Baščarević, Snežana Nikolić, Tatjana Jovičić i Jasmina Milićević. Ova nagrada, pre svega znači, da je rad nastavnika, učenika i škole priznat na najvišem evropskom nivou. Naš projekat će biti izložen u posebnom prostoru evropskog portala na www.etwinning.net.
Zahvaljujemo učenicima i roditeljima na saradnji tokom projekta, nastavnicima i direktoru, Darku Dimitrijeviću, na vremenu i trudu uloženom za veoma uspešnu realizaciju mnogobrojnih projektnih aktivnosti. Zahvalnost dugujemo i fondaciji Tempus (Fondacija Tempus ETwinning Srbija) koja sve to prepoznala i nagradila.