Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

SKRAĆENJE RADNOG VREMENA UGOSTITELJIMA, PRVA TAČKA NA SEDNICI SO SMED. PALANKA 5. MARTA

 

Opštinsko veće Smederevske Palanke usvojilo je predlog da se izmeni i dopuni odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u toj opštini i uputilo ga lokalnoj skupštini na usvajanje. Predlog je potekao od Saveta za bezbednost, a konkretan povod bio je brutalno ubistvo mladog srednjoškolca Stefana Filića u susednoj Velikoj Plani.

Palanačka vlast  je analizom rada Saveta za bezbednost, utvrdila  da se od ukupnog broja izvršenih prekršaja i krivičnih dela sa elementima nasilja, u ovoj opštini većina dogodila u ranim jutarnjim satima od lica koja su bila pod uticajem alkohola. U toku 2019. godine, prekršaji su u većini slučajeva izvršeni u ugostiteljskim objektima i na ulici, ispred ugostiteljskih objekata, i to u dane vikenda.

Petnaesta sednica SO Smederevska Palanka zakazana je za četvratak, 5. mart, u 10 časova. Odbornici će razmatrati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, turizma, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u Opštini Smederevska Palanka. Na predlog Saveta za bezbednost, članovi opštinskog veća saglasili su se oko promene radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Predlog Odluke podrazumeva skraćenje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata, petkom i subotom od 06:00 do 00:00, ostalim danima od 06:00 do 23:00, noćni klubovi od 21:00 do 02:00 časa posle ponoći. Takođe se zabranjuje prodaja alkoholnih pića u vremenu od 22 do 6 sati ujutru svim trgovinama, odnosno prodavnicama, diskontima, kioscima, specijalizovanim prodavnicama za prodaju štampe, trgovinskim centrima i benzinskim pumpama. U navedenim objektima, na vidnom mestu, mora biti postavljeno upozorenje o zabrani prodaje alkoholnih pića u navedenom periodu.
Na sednici će se razmatrati Predlog Odluke o izmenama Odluke o visini i načinu raspodele sredstava za novorođeno prvo dete u porodici i dete prvorođeno u Novoj godini, kao i Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu.
Odbornici će doneti rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JКP “Vodovod”, JКP “Opštinska groblja Smederevska Palanka” i JP “Morava“, kao i saglasnost na izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JКP “Vodovod” iz budžeta opštine. Razmatraće Predlog Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2020. godinu, Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu, a doneće, pored ostalog, i Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije.