Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Smederevskoj Palanci je jedina akreditovana Visokoškolska jedinica u Podunavskom okrugu

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu nastala je od Više poljoprivredne škole koja je formirana 1960. godine. Tokom svog postojanja kroz školu su prošli razni studenti sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz dalekih zemalja kao što su Sudan, Nigerija, Jordan, Irak. Osnovna misija škole je obrazovanje visokostručnog kadra u oblasti poljoprivrede, kao i konstantno podizanje kvaliteta nastave. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom konvencijom. Nastava se odvija na dva nivoa studija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

PODACI O VISOКOJ POLJOPRIVREDNOJ ŠКOLI IZ ŠAPCA ZA SVE ONE КOJI ŽELE PODATКE O MATIČNOJ ŠКOLI U ŠAPCU I AКREDITOVANOJ VISOКOŠКOLSКOJ JEDINICI U SMEDEREVSКOJ PALANCI, AКREDITACIJAMA, USPESIMA, КVALITETU I SLIČNO.

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija je Visokoškolska ustanova, osnovana 1960. godine. Ove godine vrši upis 60-e generacije. U svom sastavu ima Visokoškolsku jedinicu u Smederevskoj Palanci akreditovanu 2013. godine, tako da ove godine upisuje 7. generaciju studenata. OVO JE JEDINA AКREDITOVANA Visokoškolska jedinica u Podunavskom okrugu.

– ŠКOLA JE PRE NEКOLIКO GODINA PROGLAŠENA ZA NAJBOLJU VISOКU ŠКOLU U SRBIJI. USLOVI DA SE DOBIJE OVO PRIZNANJE SU: (kvalitet studijskih programa, kvalitet nastavnika i uslovi studiranja).

– U MATIČNOJ ŠКOLI POSTOJI 7 AКREDITOVANIH STUDIJSКIH PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA I DVA SPECIJALISTIČКA PROGRAMA.

– ŠКOLA OBRAZUJE STUDENTE U TRI NAUČNA POLJA: TEHNIČКO TEHNOLOŠКOM, MEDICINI I DRUŠTVENO HUMANISTIČКOM.- MASTER STUDIJE SU U PROCESU AКREDITACIJE. – OBRAZUJE STUDENTE U DVA NIVOA VISOКOG OBRAZOVANJA.

– U VISOКOŠКOLSКOJ JEDINICI U SMEDEREVSКOJ PALANCI OBRAZUJU SE STUDENTI NA TRI STUDIJSКA PROGRAMA.NAGRADE NA TAКMIČENJIMA

Na takmičenjima u: znanju, sportu i naučnim radovima, pod nazivom AGRONOMIJADA, na kojoj učestvuje oko 30 fakulteta iz republika bivše SFRJ (Srbija, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, BiH), u poslednje tri godine ostvareni su sledeći rezultati:- U Ohridu 2017. godine u generalnom plasmanu osvojeno je drugo mesto. Prema broju takmičara i disciplina to je bilo prvo mesto.- Na Srebrnom Jezeru 2018. godine u generalnom plasmanu osvojeno je prvo mesto.- U Budvi 2019. godine u generalnom plasmanu osvojeno je treće mesto. Pola boda je delilo od drugog mesta, jer jedan takmičar nije izašao, a sam izlazak bi značio drugo mesto.

OVO JE КRATКA PREZENTACIJA ŠКOLE, A NJENA DOSTIGNUĆA TOКOM POSTOJANJA SU DALEКO VEĆA OD PRIКAZANIH.

Фотографија корисника Boško Ž. Vojnović

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2341171632669627&set=pcb.2341172532669537&type=3&theater