Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ZAКAZANA DVANAESTA SEDNICA SКUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSКA PALANКA

Sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka zakazana je za 1. novembar. Odbornici loklanog parlamenta odlučivaće o predlogu Odluke o prestanku korišćenja nepokretnosti Javnog preduzeća „Palanka“ i preuzimanju navedenih prava od strane Opštine Smederevska Palanka, kao i od predlogu Odluke o pokretanju likvidacije nad Javnim preduzećem „Palanka“ u Smederevskoj Palanci.

Pored ostalog, na dvanaestoj sednici skupštine razmatraće se predlog Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja na teritoriji opštine, predlog Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Smederevska Palanka za period januar – septembar 2019. godine, predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini, predlog izmena programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2019. godinu kao i izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2018/19 godinu.

Odbornici Skupštine opštine Smederevska Palanka razmatraće izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije nad Sportskom organizacijom Grdaski fudbalski klub „Jasenica 1911“ u likvidaciji kao i predlog odluke o okončanju postupka likvidacije nad Sportskom organizacijom Gradski fudbalski klub „Jasenica 1911“ u likvidaciji. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JКP „Vodovod“ za 2019. godinu, donošenje saglasnosti na izmene cenovnika JКP „Opštinska groblja Smederevska Palanka“ o korišćenju javnih parkirališta, donošenje rešenja o razrešenju v.d. direktora Centra za socijalni rad i imenovanju v.d. direktora, donošenje rešenja o razrešenju v.d. direktora Apoteke „Zdravlje“ i imenovanju v.d. direktora, još su neke od tačaka dnevnog reda dvanaeste sednice Skupštine opštine Smederevska Palanka zakazane za 1. novembar u 10 časova.