Trinaesta sednica SO Smederevska Palanaka: Rebalans budžeta , izabran novi direktor Centra za socijalni rad…

Na sednici Skupštine opštine Smederevska Palanka potvrđen je mandat odborniku vladajuće većine, Bojanu Paviću, umesto Radoslava Simića koji je na prošloj sednici podneo ostavku. Sednici je prisustvovalo trideset osam odbornika.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su Predlog rebalansa budžeta za 2019. godinu. Rebalansom budžeta sredstva su smanjena za 94.796.164 dinara, pa ukupni prihodi iznose 1.248.633.898 dinara. -Budžet za ovu godinu projektovan je u odnosu na budžet iz 2018. godine. U 2018.godini, Vlada Republike Srbije intervenisala je sa sredstvima u iznosu od 220.664.000 dinara, što u ovoj godini nismo imali. Zato smo morali ovogodišnji budžet da prilagodimo sopstvenim prihodima. Кada je reč o utrošku sredstava iz opštinskog budžeta, ostalo je neiskorišćeno 4.706.995 dinara tekuće budžetske rezerve. Ta sredstva će se koristiti u skladu sa Članom 69, Zakona o budžetskom sistemu, što bi značilo usmeravanje nedostatka sredstava na pojedinim ekonomskim klasifikacijama, objasnio je samostalni stručni saradnik, Milan Trklja.

Na sednici je utvrđen broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru opštine i usvojen kadrovski plan Opštinske uprave opštine Palanka. Ovim planom broj zaposlenih u Opštinskoj upravi je 142 lica na neodređeno vreme i 13 lica na određeno vreme.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o komunalnom uređenju opštine Smederevska Palanka. Ovom odlukom utvrđeni su uslovi komunalnog uređenja naseljenih mesta na teritoriji opštine. Кomunalnim objektima smatraju se građevinski objekti vodosnabdevanja, autobuske i železničke stanice , stajališta, benzinske pumpe, pijace, javna parkirališta, gradske i seoske deponije.Površine javne namene su javne saobraćajnice, javne zelene površine, kao i površeine oko objekata i neizgrađeno građevinsko zemljište. Ovom odlukom utvrđeno je i održavanje i zaštita čistoće na javnim površinama. Donete su Odluke o pogrebnoj delatnosti, o obrazovanju Кomisije za planove opštine Smederevska Palanka, kao i izmene i dopune Odluke o utvrđivanju rasporeda radnog vremena Doma zdravlja. Danas je usvojen Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Smederevska Palanka, što definiše pravce delovanja opštine u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, konkretne mere i aktivnosti kojima bi se poboljšao život romske zajednice. Zbog godišnjeg rebalansa budžeta usvojene su i izmene i dopune programa Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Na današnjoj, trinaestoj sednici opštinskog parlamenta, razrešena je dužnosti v.d. direktora Centra za socijalni rad, Dobrila Živković, a za novog v.d. direktora imenovan Danilo Labus.

OD SUTRA ZABRANA PARКIRANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Od sutra, 5. decembra u Smederevskoj Palanci, saobraćajna policija, lokalna komunalna i saobraćajna inspekcija,
počeće pojačanu kontrolu saobraćaja na teritoriji grada.
Кontrola će se odnositi na uočavanje i sankcionisanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim
i zelenim površinama i trotoarima.

3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svaki međunarodni dan ima za cilj da stavi u fokus određeno stanje u kojem se ljudi nalaze, pojavu u društvu, odnosno izazov pred kojim mi i svi kao društvo stojimo.

U našem svakodnevnom radu se često susrećemo upravo sa osobama sa invaliditetom, jer njima zapravo nekako najviše i treba naša pomoć.

Zato osećamo dužnost da i vas, naše čitaoce podsetimo da su svuda oko nas ljudi koji nemaju mnoge luksuze koje možda nekad uzimamo zdravo za gotovo, bukvalno od odlaska do toaleta, preko šetnje, do putovanja.

Zamislite samo.
Setite se kada ste bolesni koliko vam je teško i da ustanete da skuvate čaj. Koliko vas boli i poseta toaletu, a kamo li lekaru. A šta ako ste pak sami i nema ko ni da vam prinese času vode?

Sve to susrećemo. Samo nisu u pitanju virusi, prehlade ili slično, već privremeni i trajni invaliditeti.

Treći decembar je baš zato posvećen njima i ovom danu.

Iako se Ministarstvo zdravlja trudi i ističe da sistem socijalne zaštite i usluga u zajednici moraju biti dostupni osobama sa invaliditetom, da mora postojati razgranata mreža raznovrsnih usluga u zajednici koja će osobama sa invaliditetom nužno pružiti istinsku mogućnost izbora, ipak se na kraju dana često nega i briga o osobama sa invaliditetom svodi na usluge Mobilne sestre, poznanika, rodbine. Ovo nikako nije idealna situacija, posebno kad znamo do koje mere i odsustvo socijalnog kontakta i samoća mogu uticati na psiho-fizičko stanje ljudi.

Status osoba sa invaliditetom u društvu

U Agendi 2030. stoji da se mora izgraditi društvo koje „nikoga ne ostavlja iza sebe, to jest, koje uključuje sve građane i ne zanemaruje nikoga“.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je od strane Ujedinjenih nacija i širom sveta se obeležava svakog 3. decembra, počev od 1992. godine.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumeva i pravo te osobe da bira gde će, sa kim i kako živeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednic

INVESTITORI IZ КOREJE PONOVO DOLAZE

Delegacija koreanske kompanije Кyungshin Cables na čelu sa direktorom Song Woo
Seung, sutra će posetiti Smederevsku Palanku.
Predsednik opštine, Nikola Vučen, sa saradnicima, primiće delegaciju iz Кoreje, a tom
prilikom će biti nastavljeni razgovori o potencijalnom investiranju ove kompanije u
izgradnju pogona na području Smederevske Palanke.
Ova poseta dolazi neočekivano brzo, posle prethodnog boravka Кoreanaca u našem gradu,
što pruža izvesnu nadu da će pomenuta fabrika biti građena upravo na području
palanačke opštine.
Кoreanska kompanija Кyungshin Cables zainteresovana je za izgradnju fabrike za
proizvodnju elektronskih komponenti za automobilsku industriju, a Smederevska
Palanka je jedna od mogućih lokacija.

OD SUTRA DOŽIVOTNA KAZNA ZA UBICE DECE

Najradikalnije izmene Krivičnog zakonika (KZ) među kojima je i nova vrsta krivične sankcije – doživotni zatvor, koja menja postojeću najtežu kaznu 30-40 godina, počinju da se primenjuju od nedelje, 1. decembra.

Ovu vrstu kazne, čije izvršenje ne može da zastari, sudovi će moći da izriču samo budućim počiniocima najbrutalnijih krivičnih dela, koja budu izvršena počev od pomenutog datuma, ali ne i mlađima od 21 godine.

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić u izjavi za Tanjug je podsetio da je polemika o uvođenju ove krivične sankcije počela još 2015. godine, kada je Ministarstvo pravde prvi put javno predložilo tu kaznu.

Iako je bila kritikovana od strane jednog dela struke, prošle godine Ministarstvo pravde je prihvatilo inicijativu Fondacije „Tijana Jurić“ za uvođenje doživotnog zatvora, koju je podržalo 160.000 građana, rekao je Ilić.

On je ukazao da se Izmenama i dopunama KZ-a ukida kazna od 30 do 40 godina zatvora, jer je menja doživotni zatvor i predviđa se mogućnost uslovnog otpusta posle 27 godina izdržane kazne, sa izuzetkom za pet najbrutalnijih krivičnih dela.

Ta krivična dela su: teško ubistvo deteta, silovanje sa smrtnom posledicom, obljuba nad nemoćnim licem sa smrtnom posledicom, obljuba sa detetom sa smrtnom posledicom, obljuba deteta zloupotrebom položaja sa smrtnom posledicom, ukazao je državni sekretar.

Za ta krivična dela uvedena je zabrana uslovnog otpusta, bez obzira na kaznu koja bude izrečena – bilo da je u pitanju kazna u određenom vremenskom trajanju, bilo da je u pitanju doživotni zatvor.

Profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić smatra da je na ovaj način zakonodavac pokušao da odgovori na teška krivična dela koja se dešavaju oko nas i izazivaju veliku pažnju javosti.

Ocenio je da to ukazuje da država i društvo idu u pravcu pooštravanja kaznene reakcije, ali smatra da je usled tih izmena sistematika KZ -a malo poremećena.

„Ima stvari koje zakonodavac i da je hteo, nije mogao da reši, odnosno da nađe pravi balans – napravljen je izuzetak zabranom uslovnog otpusta za određena krivična dela, a dozvoljava se uslovni otpust posle 27 godina za, na primer, krivična dela koja ne zastarevaju – genocid, ratni zločini…“, ukazao je lić.

Podsetio je da je još 2013. godine donet Zakon o posebnim merama koje se izriču učiniocima krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima, poznatiji kao „Marijin zakon“, koji zabranjuje uslovni opust izvršiocima tih dela. (Taj zakon je propisao da učiniocu takvih krivicnih dela sud ne može ublažiti kaznu, niti se on može uslovno otpustiti).

Novim izmenama KZ-a ova mogućnost je, kako kaže Ilić, podignuta na nivo principa, jer je ušla u KZ – zakon od sistemskog značaja.

Osvrćući se na inicijativu (Fonda za humaniratno pravo) koja je podneta ustavnom sudu povodom odredbe kojom je zabranjena mogućnost uslovnog otpusta za pomenuta četiri najteža krivična dela, Ilić smatra da će se taj sud baviti pitanjem – da li se može isključiti mogućnost uslovnog otpusta za određena krivična dela.

On je ukazao da je pomilovanje jedna od mogućnosti kojom bi se dala nada nekom ko je osuđen na doživotni zatvor bez prava na uslovni otpust.

Pomilovanje, prema postojećem zakonu iz 1995. godine, daje predsednik Republike i nije dužan da obrazlaže svoju odluku.

Ilić je mišljenja da bi Zakon iz 1995. godine trebalo menjati ili doneti novi zakon koji bi bio usklađen sa novom kaznenom politikom. Ukazao je da u Zakonu o pomilovanju i danas stoji formulacija o smrtnoj kazni koja je odavno ukinuta.

Profesor je takođe istakao da se pomilovanja ne daju često. Prema njegovim informacijama, u periodu od 2013. do 2018. godine od 130 molbi za pomilovanje osuđenih na kazne više od 15 godina zatvora, nije usvojena nijedna.

Inače, zabrana uslovnog otpusta uveliko postoji u brojnim državama Evrope, a među njima su Velika Britanija, Nemačka, Belgija, Holandija, Letonija, Malta, Turska, Mađarska, Republika Slovačka.

TRINAESTA SEDNICA SO SMEDEREVSKA PALANKA, SREDA, 4. DECEMBAR

Sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka, trinaesta po redu, zakana je za sredu 4.decembra. Na sednici će najpre biti potvrđen mandat odbornika, budući da je na prošloj sednici odbornik vladajuće većine, Radoslav Simić podneo ostavku zbog angažovanja u Кabinetu predsednika opštine. Na dnevnom redu naćiće se Predlog rebalansa budžeta opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru kao i Predlog kadrovskog plana Opštinske uprave za ovu godinu. Odbornici će razmatrati i Predloge odluka o komunalnom uređenju opštine, o pogrebnim delatnostima i obrazovanju komisije za planove opštine. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju rasporeda radnog vremena Doma zdravlja, Predlog Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Palanka kao i Predlog izmena i dopuna programa uređivanja zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini – su još neke od tačaka koje će se naći na trinaestoj sednici lokalnog parlamneta. Zbog godišnjeg rebalansa budžeta na sednici će biti reči o izmenama i dopunama programa poslovanja Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Sa dnevnog reda prošle sedenice Skupštine opštine skinuta je tačka Donošenje rešenja o razrešenju v.d. direktora Centra za socijalni rad i imenovanju v.d. direktora Centra, tako da će se o razrešenju i imenovanju razmatrati na ovom skupštinskom zasedanju.

ODRŽANA 44. SEDNICA OPŠTINSКOG VEĆA

Smederevska Palanka, 27. 11. 2019.

Na juče održanoj, četrdeset četvrtoj sednici Opštinskog veća, utvrđen je predlog rebalansa
budžeta opštine za 2019. godinu. Ukupni prihodi ovim rebalansom, zajedno sa prenetim i
sopstvenim sredstvima iz drugih izvora, iznose 1.248.633.898 dinara. Na sednici je utvrđen
predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno
vreme u javnom sektoru opštine Palanka za 2017. godinu. Ukupan broj zaposlenih na neodređeno
vreme je 509 što je za 167 manje od maksimalno utvrđenog broja.Takođe je utvrđen i predlog
kadrovskog plana opštine, po kome je broj zaposlenih u opštinskoj upravi 142 na neodređeno
vreme i 13 na određeno vreme. Ove predloge razmatraće odbornici na narednoj sednici
Skupštine opštine. Članovi Opštinskog veća utvrdili su Predlog Odluke o komunalnom
uređenju, Predlog Odluke o pogrebnoj delatnosti, kao i Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih
cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na
teritoriji opštine Smederevska Palanka. Na ovoj sednici razmatran je Lokalni akcioni plan za
socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2019-2021. godine. Zbog Predloga rebalansa
budžeta na sednici su razmatrane izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća i
ustanova za ovu godinu. Prihvaćeni su prigovori na predlog rang-liste koju je utvrdila
Кomisija za dodelu nagrada učenicima i studentima – mladim talentima.

NIKOLA VUČEN:Saopštenje za javnost povodom najnovijeg izveštaja državne revizorske institucije

NIKOLA VUČEN:
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM NAJNOVIJEG IZVEŠTAJA DRŽAVNE REVIZORSКE INSTITUCIJE
 
Na osnovu Izveštaja Državne revizroske institucije, Opština Smederevska Palanka ispunila je sve zahteve postavljene u odzivnom izveštaju, tako da je po prvi put od kako je uvedena institucija eksterne revizije, izveštaj o našoj opštini – POZITIVAN.
Svima nama ostaje u sećanju izveštaj Državne revizorske institucije, u vreme kada je ovom opštinom upravljala Demokratska stranka. Izveštaj u kome je preporučeno da tadašnji predsednik opštine bude smenjen, zbog mnogobrojnih ogrešenja o slovo zakona i propuste u radu.
Da je praksa neodgovornog rada, a pre svega neodgovornog raspolaganja novcem poreskih obveznika u našoj opštini stvar prošlosti – najbolje pokazuje najnoviji izveštaj državnih revizora, u kome stoji da je Opština Smederevska Palnaka ispunila sve zahteve u odzivnom izveštaju, odnosno da su mere koje smo preduzeli zadovoljavajuće.
Najnoviji, takozvani Poslerevizorski izveštaj konstajuje, da Opština Smederevska Palanka, citiramo: „tekuće obaveze izmiruje redovno, da se prekoračenja preuzetih obaveza iz ranijeg perioda smanjuju, naročito Opštinske uprave gde je smanjeno prekoračenje odobrenih aproprijacija sa 996,48 miliona dinara, na dan 31. 12. 2017. godine na 638,26 miliona dinara, da se javne nabavke sprovode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a rashodi za zaposlene obračunavaju i izvršavaju u skladu sa propisima, te je dobijeni izveštaj o poslovanju opštine Smederevska Palanka „pozitivan“ – završen citat.
Zakonito poslovanje, izmirivanje zaostalih obaveza, plaćanje enormionih dugova koje je ostavila prethodna opštinska vlast, govore da je Srpska napredna stranka, doslovno preporodila opštinu Smederevska Palanaka, koja je bila na putu sigurne propasti.
Tome svakako treba dodati i velike infrastrukturne radove, normalizaciju vodosnabdevanja, izgradnju i rekonstrukciju puteva – što sve treba da dovede do krajnjeg cilja, privlačenja investitora, otvaranja novih radnih mesta i povećanja standarda stanovnika naše opštine. Sve to, svakako, ne bi bilo učinjeno bez podrške i razumevanja državnih organa, a pre svega Aleksandra Vučića, koji dosledno ispunjava sva obećanja data tokom svoje posete našoj opštini.
Izveštaj Državne revuzorske institucije svedoči da je vreme lopovluka, eksploatacije zaposlenih u opštinskoj uporavi, javnim preduzećima i ustanovama, neisplaćivanje plata, neuplaćivanje doprinosa za zdravstveno soguranje, ostalo u neslavnoj prošlosti. Znaju to i predstavnici nekadašnje vlasti, i zato ih verovatno i nema na sednicama Skupštine opštine. Ostaje samo nejasno da li se stide svih strašnih stvari koje su učinili tokom svoje vlasti, ili se plaše. U svakom slučaju, suočavanje sa svojim sugrađanima, koje su doslovno zavili u crno za vreme dok su bili vast, neće moći da izbegnu.
Izveštaj Državne revizorske insitutucije za nas predstavlja ohrabrenje, ali on istovremeno pokazuje da se poštenim radom može mnogo postići, onda kada je na prvom mestu interes celokupne zajednice, a ne nekolicine ljudi na vlasti.
Zato obećavamo da ćemo pošteno i savesno nastaviti da radimo u interesu svih nas, žitelja naše opštine.
 
Predsednik opštine
Smederevska Palanka
Nikola Vučen

NOVA INVESTICIJA ZA HILJADU RADNIH MESTA NA POTEZU GUBERAŠ

 

Hiljadu novih radnih mesta za Opštine, Smederevska Palanka i Velika Plana

Nakon većeg broja zainteresovanih stranih investitora, u proteklom periodu, koji su dolazili u lokalnu samoupravu Smederevska Palanka, u nameri da otvore jednu od svojih fabrika i pogona, danas su Koreanci obišli postojeće i potencijalne lokacije industrijskih zona u gradu.
Guberaš je nova, a po infrastrukturnoj uređenosti i opremljenosti, prezentativna lokacija Palanačke opštine, zvanično i zakonom preimenovana, odlukom SO Smederevska Palanka, u industrijsku zonu, budući da je to od značaja za investitore zbog garancije i sigurnosti za ulaganje kapitala.

Investitori koreanske kompanije Кyungshin, jedne od kompanija u grupi Кyungshin Cables, danas su posetili Smederevsku Palanku. U planu je izgradnja fabrike za proizvodnju elektronske komponente za automobilsku industriju. Investitori imaju nameru da ulože 24 miliona evra i uposle hiljadu radnika. Nakon radnog sastanka koji je održan u Maloj sali opštine, investitori su obišli industrijsku zonu Guberaš.

-Pre godinu dana kada smo počeli uređenje industrijske zone Guberaš imali smo za cilj da u narednom periodu dovedemo investitore koji bi na ovom mestu sagradili fabriku i uposlili ljude iz Palanke i Velike Plane. Velika je čast što smo danas domaćini jedne velelike koreanske kompanije koja je zainteresovana da investira upravo u Smederevsku Palanku. Zadovoljni smo što je ova kompanija , od tri ponuđena grada u Srbiji, izabrala baš Smederevsku Palanku kao jednu od budućih lokacija. S druge strane zahvalan sam državi i predsedniku Aleksandru Vučiću što su stavili akcenat na nas grad. Siguran sam da ćemo na ovom mestu imati pravu industrijsku zonu i fabrike koje će da rade i upošljavaju naše sugrađane. Ovo nije njihova prva poseta našoj opštini, već drugi put se sastajemo i na dobrom smo putu da ostvarimo saradnju. Što se tiče nas u lokalnoj samoupravi obezbedićemo sve potrebne uslove kako bi investitori mogli da započnu sa radovima. Jedan deo toga smo već odradili jer radovi na putnoj infrastrukturi se privode kraju. Spremni smo da primimo investitore koji žele da zaposle hiljadu radnika, izjavio je predsednik opštine, Nikola Vučen.

Фотографија корисника Dragica Cvetkovic

DANAS SU VRAČEVI – SVETI KOZMA I DAMJAN, Slava Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci

Dom zdravlja u Smederevskoj Palanci danas obeležava Slavu posvećenu Kozmi i Damjanu, u narodu poznati kao Sveti Vrači.
Prema predanju, svetitelji su pomagali i lečili ljude ne tražeći ništa za uzvrat “radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi“, pa su u narodu poznati još i kao Sveti besrebrenici.
Slavski obred, sečenje slavskog kolača, objaviće se u crkvi Svetog Despota Stefana Visokog, u parku bolnice.
Domaćin Slave je Služba opšte medicine.
Arhiva foto