Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

BUKA I PIROTEHNIKA NA ZAJEDNIČKIM TERASAMA

BUKA I PIROTEHNIKA NA ZAJEDNIČKIM TERASAMA

U većini naseljenih mesta, vreme odmora najčešće je period od 22.00 do 07.00 i od 16.00 do 18.00. Vreme odmora je period u kome je zabranjeno praviti buku i narušavati mir.

Zajedničke prostorije u zgradama su u direktnoj ingerenciji svih vlasnika stanova. Dakle, ko i kada može da ulazi, odnosno kada se zaključava. U stambenim zgradama ne smeju se držati eksplozivne i zapaljive materije. Ogrev se drži u podrumskim prostorijama. Nad zajedničkim delovima zgrade, poput stepeništa i zajedničkih terasa, svi vlasnici stanova imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

Buka se definiše kao neželjen ili štetan zvuk jakog intenziteta. Dozvoljena jačina buke jeste maksimalna jačina buke čiji intenzitet je utvrđen propisima o zaštiti životne sredine od buke, a taj nivo je 65 dB (A) izvan perioda odmora. Zakon propisuje ko korišćenjem zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala (motora, sirena i sl.) – kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara, pri čemu dolazi do narušavanja javnog reda i mira ili se stvara uznemirenje građana.

Кo paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana – kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. Кo prekršaj izvrši u grupi od tri i više lica – kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ovo je propisano Zakonom o javnom redu i miru.

Кazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine ko nedozvoljeno u prostoriju ili drugi objekat gde se okuplja veći broj ljudi unese eksplozivni ili lako zapaljivi materijal ili ko takav materijal donese na mesto gde je okupljen veći broj ljudi ili gde takvo okupljanje predstoji. Ovo je propisano Кrivičnim zakonikom.

Radi zaštite svog mira i imovine građani mogu da se obrate policiji, komunalnoj inspekciji i vatrogascima.

Dipl. pravnik Aleksandar Marković