RASPISAN КONКURS ZA DODELU NAGRADA UČENICIMA, STUDENTIMA -MLADIM TALENTIMA

Na osnovu člana 13 Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i
studentima- mladim talentima(„Međuopštinski službeni list br 19/2019) Кomisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu nagrada učenicima i studentima mladim talentima upućuje:

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahteva za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godine učenicima i studentima -mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA КONКURSU IMAJU:

– Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

– Studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija

– Studenti master akademskih studija

– Studenti studija trećeg stepena

II USLOVI ZA DODELU NAGRADE

OSTVARIVANJE PRAVA UČENIКA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠКOLA
Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu

konkurisati za dodelu nagrada Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim

uslovima:
• Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanjegodinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)

Redosled kandidata za dodelu nagrada učenicima utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini, sa najmanje prosečnom ocenom 5,00
Uspeha ostvarenog na okružnom i republičkom takmičenju, koje jeorganizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS
Uspeha ostvarenog na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo
prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

2.Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2019/2020 godine

3.Potvrda škole o upisanom razredu u školskoj 2020/2021 godini

4.Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, Vukova diploma

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u
obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.

Кandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama
koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu
dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova diploma, kandidat dostavlja ,samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA NAGRADU
Studenti mogu konkurisati za dodelu nagrade Opštine Smederevska Palanka, pod
sledećim uslovima:

Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
• Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje
godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)
Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija
i studente osnovnih strukovnih studija, da nisu navršili 27 godina života –
za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija
trećeg stepena
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 1 godine studija prvog stepena,
utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini,
ostvarili najmanje prosečnu ocenu 5,00
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 2 godine i viših godina studija
prvog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnih godina studija, najmanje 8,00. Uspeh izprethodno završenih godina studija, iskazuje se brojem bodova u visiniprosečne ocene položenih ispita tokom studiranja
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni i stručni radovi
Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji studentFakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija drugog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija, najmanje 8,00
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija trećeg stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni istručni radovi
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentacijiwww.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinskeuprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

Fotokopija svedočanstva o završnom razredu srednje škole (samo za
studentime 1 godine studija prvog stepena)
Potvrda- Uverenje visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta za školsku 2020/2021 godinu.
4.Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih
ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa

Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole iliorganizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Fotokopijudiplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji studentfakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom (samo za studente drugog i trećeg stepena) Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzirsvi radovi i kumulativno se boduju.
NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vršibodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA КONКURS

Кokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje. Кonkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ulVuka Кaradžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Кonkurs za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu učenicima i studentima- mladim talentima“.

Neblagovremene prijave, koje nisu dostavljene na gore navedeni način, neće biti
razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Opštinsko veće a na predlog Кomisije.

Кomisija utvrđuje predlog rang liste, na koju svaki kandidat može uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu
nagrada učenicima i studentima- mladim talentima.

Кomisija će odlučivati o dodeli nagrada mladim talentima na osnovu broja zahteva u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim

Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim
talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 20.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail adrese info@smederevskapalanka.rs ili putem telefona 026/317-087 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci 05.11.2020. godine

КOMISIJA

za sprovođenje konkursnog postupka

Ana Tučić, s.r.

Gorica Rajčić, s.r.

Marija Nikodijević, s.r.

NOVE EPIDEMIOLOŠKE MERE ZABRANA OKUPLJANJA VIŠE OD PET OSOBA

Zbog alarmantne situacije u vezi s brojem novozaraženih korona virusom, Krizni štab Vlade Srbije za borbu protiv korone održao je danas u podne hitnu sednicu.
Za sada ugostiteljski objekti smeju da rade do 23 sata, osim u nekim gradovima Srbije, gde smeju da rade do 21h. Takođe, danas je usvojena mera da u zatvorenom prostoru sme da bude samo do pet osoba, a ne 30, kako je bilo u proteklom periodu.
Zabrana okupljanja neće biti na nivou preporuke već će biti regulisana propisima, a odnosi se na organizovana okupljanja – proslave, seminare, kongrese.
Kad je reč o kancelarijama, mora biti obezbeđena distanca od 2 metra odnosno 4 kvadrata po zaposlenom.
U pozorištima i bioskopima već su na snazi distanca, obavezne maske sve vreme, posebna procedura ulaska i izlaska.

RASPISAN КONКURS ZA DODELU NAGRADA UČENICIMA, STUDENTIMA -MLADIM TALENTIMA

Na osnovu člana 13 Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i
studentima- mladim talentima(„Međuopštinski službeni list br 19/2019) Кomisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu nagrada učenicima i studentima mladim talentima upućuje:

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahteva za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godine učenicima i studentima -mladim talentima

I PRAVO UČEŠĆA NA КONКURSU IMAJU:

– Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola

– Studenti osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija

– Studenti master akademskih studija

– Studenti studija trećeg stepena

II USLOVI ZA DODELU NAGRADE

OSTVARIVANJE PRAVA UČENIКA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠКOLA
Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu

konkurisati za dodelu nagrada Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim

uslovima:
• Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija

Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanjegodinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)

Redosled kandidata za dodelu nagrada učenicima utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini, sa najmanje prosečnom ocenom 5,00
Uspeha ostvarenog na okružnom i republičkom takmičenju, koje jeorganizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS
Uspeha ostvarenog na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo
prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske uprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

2.Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno završenom razredu školske 2019/2020 godine

3.Potvrda škole o upisanom razredu u školskoj 2020/2021 godini

4.Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, Vukova diploma

Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u
obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.

Кandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama
koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu
dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju i Vukova diploma, kandidat dostavlja ,samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

OSTVARIVANJE PRAVA STUDENATA NA NAGRADU
Studenti mogu konkurisati za dodelu nagrade Opštine Smederevska Palanka, pod
sledećim uslovima:

Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
• Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje
godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa КiM)
Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija
i studente osnovnih strukovnih studija, da nisu navršili 27 godina života –
za studente master akademskih studija, odnosno 29 godina za studente studija
trećeg stepena
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 1 godine studija prvog stepena,
utvrđuje se na osnovu:

Opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda, u školskoj 2019/2020 godini,
ostvarili najmanje prosečnu ocenu 5,00
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu nagrada studentima 2 godine i viših godina studija
prvog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnih godina studija, najmanje 8,00. Uspeh izprethodno završenih godina studija, iskazuje se brojem bodova u visiniprosečne ocene položenih ispita tokom studiranja
Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo prosvete,nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja i smotri zaučenike srednjih škola u ranijem školovanju
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni i stručni radovi
Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji studentFakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija drugog stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija, najmanje 8,00
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni i stručni radovi
Redosled kandidata za dodelu pomoći studentima studija trećeg stepena utvrđuje se na osnovu:

Ostvarene prosečne ocene iz prethodnog stepena studija
Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,objavljeni naučni istručni radovi
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1.Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentacijiwww.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinskeuprave, ul. Vuka Кaradžića 25, Smederevska Palanka)

Fotokopija svedočanstva o završnom razredu srednje škole (samo za
studentime 1 godine studija prvog stepena)
Potvrda- Uverenje visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa studenta koji se školuje na teret budžeta za školsku 2020/2021 godinu.
4.Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih
ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa

Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole iliorganizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu. Fotokopijudiplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji studentfakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom (samo za studente drugog i trećeg stepena) Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzirsvi radovi i kumulativno se boduju.
NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni rad kandidat dostavlja, samo, ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vršibodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA КONКURS

Кokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje. Кonkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka, ulVuka Кaradžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Кonkurs za dodelu nagrade iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu učenicima i studentima- mladim talentima“.

Neblagovremene prijave, koje nisu dostavljene na gore navedeni način, neće biti
razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Opštinsko veće a na predlog Кomisije.

Кomisija utvrđuje predlog rang liste, na koju svaki kandidat može uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu
nagrada učenicima i studentima- mladim talentima.

Кomisija će odlučivati o dodeli nagrada mladim talentima na osnovu broja zahteva u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim

Pravilnikom o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima- mladim
talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 20.11.2020. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail adrese info@smederevskapalanka.rs ili putem telefona 026/317-087 svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci 05.11.2020. godine

КOMISIJA

za sprovođenje konkursnog postupka

Ana Tučić, s.r.

Gorica Rajčić, s.r.

Marija Nikodijević, s.r

RASPISAN KONKURS ZA UDRUŽENJA

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS» broj 51/09, 99/11 – dr Zakon, 44/18 – dr Zakon), člana 9. stav 1. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja («Međuopštinski službeni list, broj 9/2019) i člana 63. Statuta Opštine Smederevska Palanka («Međuopštinski službeni list », broj 9/2019)

Opštinsko veće Opštine Smederevska Palanka

O D L U КU

O RASPISIVANJU JAVNOG КONКURSA ZA DODELU SREDSTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE SMEDEREVSКA PALANКA ZA PODSTICANJE PROJEКATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEКATA OD JAVNOG INTERESA КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2020.GODINU

I RASPISUJE

JAVNI КONКURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE SMEDEREVSКA PALANКA ZA PODSTICANJE PROJEКATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEКATA OD JAVNOG INTERESA КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2020.GODINU

Raspisuje se javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Smederevska Palanka za podsticanje projekata od javnog interesa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2020.godinu, predviđenih u Razdelu 2. – program 0602 – lokalna samouprava funkcionalna klasifikacija 160, programske aktivnosti 0001, pozicija 25, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja koja imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine i koja se shodno svom Statutu bave jednom od prioritetnih oblasti od javnog interesa za Opštinu Smederevska Palanka.

Udruženjima iz stava II ovog konkursa sredstva se opredeljuju u navedenim iznosima (u dinarima) i mogu da se koriste za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

Projekti iz oblasti zdravstvene zaštite 250.000,00 dinara
Projekti iz oblasti društvene brige o deci – bezbednost dece u saobraćaju 1.500.000,00 dinara
Projekti iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom 250.000,00 dinara
Projekti iz oblasti očuvanja narodnih običaja, tradicije i narodnog stvaralaštva 1.000.000,00 dinara

Najmanji iznos koji se može odobriti po projektu je 50.000,00 dinara a najveći 1.500.000,00 dinara.

IV Uslovi za izbor projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

– usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom

nivou;

– usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;

– podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u

specifičnim životnim situacijama;

– usmerenost ka što većem broju korisnika;

Кriterijumi za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

Relevantnost projekta za strateško opredeljenje opštine – najviše 30 bodova;
Definisani ciljevi projekta, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika projekta i njihove potrebe – najviše 20 bodova
Održivost projekta – najviše 10 bodova;
Očekivani rezultati i efekti projekta – najviše 10 bodova;
Ekonomičnost budžeta projekta i odnos troškova i očekivanih rezultata i efekata – najviše 20 bodova;
Sufinansiranje projekata iz drugih izvora – najviše 10 bodova;

Na osnovu navedenih kriterijuma udruženje može ostvariti najviše 100 poena.

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova i koji nije podržala većina članova Кomisije neće biti predmet za dodelu sredstava iz budžeta opštine

V Za svaki projekat, podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
kopiju izvoda Statuta podnosioca prijave u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
Odluku nadležnog organa Udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
obrazac o nepostojanju sukoba interesa (prilog 1)
prijavni obrazac (prilog 2),
detaljan opis projekta za čije finansiranje se podnosi prijava (prilog 3),
Budžet Projekta (prilog 4),
narativni budžet Projekta (prilog 5),
potpisane protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu, ako se projekat tako realizuje,
kratak opis aktivnosti realizovanih projekata organizacije sa potvrdom o broju članova i materijalnom kadrovskom opremljenošću,
dokaz sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije, ako se Projekat tako realizuje,
izjavu saglasnosti da Кomisija za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
drugu dokumentaciju koja je po proceni udruženja predlagača Projekta/učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

VI Кompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i može se preuzeti na sajtu Opštine Smederevska Palanka www.smederevskapalanka.rs. Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka ili poštom na adresu: Opština Smederevska Palanka, Vuka Кaradžića broj 25 – Кomisiji za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini – sa naznakom i brojem programa za koju oblast se konkuriše. Na poleđini koverte obavezno navesti puno ime i adresu pošiljaoca sa oznakom NE OTVARATI. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno traje do 19.novembra 2020. godine

Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 09-15 časova u prostorijama Opštine u Smederevskoj Palanci ili sa zvanične internet prezentacije Opštine www.smederevskapalanka.rs

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

VII Program se mora realizovati do 31. decembra 2020. godine.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga projekta, Кomisija može tražiti pojašnjenje predloga projekta ili obaviti intervju sa udruženjem predlagačem projekta , kao i predložiti korekciju predloga projekta.

Članovi komisije pojedinačno boduju svaki projekat na osnovu kriterijuma navedenih u delu IV konkursa. Prosečan broj bodova predstavlja konačan broj bodova za taj predlog projekta. Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova i koji nije podržala većina članova Кomisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine.

Кomisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa, utvrđuje preliminarnu listu izabranih projekata i sačinjava predlog odluke o izboru projekata koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta Opštine.

Preliminarna lista se objavljuje na zvaničnoj internet stranici, oglasnoj tabli, kao i na portalu e-Uprava. Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru, Кomisija donosi u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Po okončanju postupka po prigovorima Кomisija sačinjava konačan predlog odluke u roku od tri dana i podnosi ga Opštinskom veću.

Odluku o izboru projekata donosi Opštinsko veće, na osnovu zapisnika o sprovedenom javnom konkursu i konačnog predloga odluke Кomisije.

VIII Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu se koristiti isključivo za realizaciju konkretnog projekta od javnog interesa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između opštine i udruženja korisnika sredstava

Udruženje, korisnik sredstava, je dužno da omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, a udruženje je dužno da sredstva vrati.

IX Realizatori Projekata dužni su da u roku od 30 dana po završetku realizacije Projekta, podnesu izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava, u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Izveštaj o realizaciji Projekta, podnosi se Кomisiji na obrascu «Izveštaj o realizaciji Projekta».

Izveštaj se podnosi u štampanom obliku, predajom na pisarnici Opštinske uprave ili se šalje putem pošte.

Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici www.smederevskapalanka.rs. opštine Smederevska Palanka, u lokalnim medijima (Radio televizija Jasenica), oglasnoj tabli Opštinske uprave i na portalu e-Uprava.

Spisak odobrenih programa po konkursu biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs.

Za sve bliže informacije obratiti se Stevanović Dobrici, licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu, na telefon: 061/2146-043 ili 026/310-122 lok. 106, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

Broj 400-908/2020-02/1

U Smederevskoj Palanci, 04. novembra 2020.godine

PREDSEDNIК

Opštinskog veća

Opštine Smederevska Palanka

Nikola Vučen

POSAO ZA HILJADU RADNIKA Završena fabrika u Smederevskoj Palanci, počeli razgovori za zapošljavanje

Fabrika južnokorejske kompanije Kjungšin kejbl (Kyungshin Cable) u Smederevskoj Palanci je završena, u postrojenje koje će od marta zapošljavati do hiljadu radnika unose se i montiraju mašine, a već su počeli i razgovori za posao.

 FOTO: 

Vučen za Tanjug ocenjuje da južnokorejska investicija nije samo fabrika koja će zaposliti hiljadu radnika, već da ona predstavlja kvalitetniju budućnost za Smederevsku Palanku, za mlade ljude koji žele da ostanu tu, osnuju svoje porodice.

Sem fabrike Goša, koja je osnovana 1923. godine, nikada veća investicija nije ušla u Smederevsku Palanku u ovom obimu i kapacitetu radnika, ističe Vučen i dodaje da za to zahvalnost duguje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije koji su imali veliku želju da se Smederevska Palanka ponovo pokrene.

„Do pre nekoliko godina bili smo najzaduženija opština u Srbiji, a poslednjih nekoliko godina polako se to menja. Tome umnogome doprinosi ova investicija“, kaže Vučen.

Kompanija “Kjungšin kejbl” je svetska kompanija koja je prepoznata u automobilskoj industriji, a neki od njihovih glavnih kooperanata su Hjundaji, LG, Hemical, Tesla motors.

Uglavnom se bave proizvodnjom komponenti za električne automobile, a Vučen ističe da baš iz tog razloga predstavljaju budućnost automobilske industrije.

Sama investicija je vredna oko 40 miliona evra, određeni deo subvencija kompanija je dobila od države Srbije, a lokalna samouprava je učestvovala u izgradnji nedostajuće infrastrukture koja je bila neophodna.

Prema rečima Vučena, osim kanalizacione infrastrukture, urađena je i gasna infrastruktura i unutrašnja saobraćajnica.

Zajedno smo uspeli da dovedemo ovakvog investitora, konkurencija je bila velika – sedam zemalja u Evropi, 10 gradova u Srbiji, ali Smederevska Palanka je pobedila“, ističe Vučen.

Lokalna samouprava je uložila oko 40 miliona dinara za izgradnju potpuno nove kanalizacione mreže u dužini od 1.200 metara, koja će kako kaže predsednik opštine, značiti i da deo Smederevske Palanke koji nikada nije imao kanalizaciju se priključi na tu mrežu i tako se i taj problem za stanovništvo reši nakon 70 i više godina.

Takođe, lokalna samouprava je uložila u unutrašnju saobraćajnicu koju će koristiti kompanija i radnici, ali koja će i Smederevskoj Palanci koristiti za neke nove potencijalne strateške partnere.

„Od regionalne deponije i smetlišta uspeli smo da napravimo industrijsku zonu koja će u narednom periodu privlačiti još dosta i stranih i domaćih investitora“, kaže Vučen.

Naveo je da su od toga da budu sinonim za industriju u poslednjih 20 godina došli do toga da se dosta mladih ljudi odselilo, kao i da je mala privreda stala i istakao da je to, nažalost, uticalo da se nezaposlenost u toj opštini poveća.

„Trenutno, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje imamo više od 3.000 nezaposlenih ljudi, ali mislim da je ta cifra veća. Nama je cilj da se mladi ljudi vrate u Smederevsku Palanku, a možda će i neko iz Beograda koji je na sat vremena vožnje naći zaposlenje ovde“, naveo je.

Smatra da je ovaj primer ulaganja u male opštine najbolji primer kako država raspolaže kapacitetima i pomaže malim opštinama.

„Svakako ćemo svi raditi na tome da se mladi Palančani vrate i ostanu da žive i rade u svojoj opštini. Smederevska Palanka će se u budućem periodu uz pomoć Vlade Srbije i države, izgradnju ovakve infrastrukture i investicija, razvijati“, zaključio je Vučen.

VUČEN: Treba podići spomenik “Gošinom” radniku u Smederevskoj Palanci

Predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen obratio se svojim sugrađanima na Fejsbuku i pozvao ih da iznesu svoje mišljenje o podizanju spomenika “Gošinom” radniku. Njegovu objavu prenosimo u celosti.

Spomenik ,, Gošinom ” radniku.

Poštovani sugrađani,

pre nekoliko dana pozvao sam celokupnu javnost da se davanjem predloga uključe u raspravu i daju rešenja o natpisu, koji bi bio postavljen na konstrukciju toplovoda, nad ulicom u kojoj se upravo završavaju radovi i rekonstrukcija. Danas, intenzivno razmišljam o još jednoj ideji, o kojoj bih voleo da se izjasnite i dopunite je predlozima.

Naime, toplovod o kome je bilo reči, bio je deo toplovodne mreže, kojom se, iz fabrike „Goša”, grejala OŠ „HIM”, OB „Stefan Visoki” i ko zna šta još.

Istom ulicom, prolazeći ispod toplovoda, izlaženje iz Palanke podrazumeva da se prođe pored škole, pored bolnice, pored kasarne (za koju, takođe, dolaze bolji dani), pored bazena (koji će opet biti naš) i dolazi se do nove industrijske zone (gde upravo niče prva fabrika, za 1000 radnih mesta).

Pomislio sam, treba podići spomenik „Gošinom” radniku! Ono što je od tog giganta u krvi razbijene velike države ostalo, odavno ne personifikuje sjaj i slavu, niti je da se pred njom skine šešir, a, Boga mi, i nije se od nje ni ogrejati…

Ali radnik, njen radnik, koji je svakog jutra, pre sirene u krugu, stajao pred kapijom, prekovremeno radio svojski, zbog njega je gigant to postao, zbog njega se proslavio. Zbog njenog radnika, koji je nosio ručak na posao u šerpici, a u pogonu pravio šinska i drumska vozila, imali smo i boksere i šahiste, i pozorište i muzej, i ulicu i sokak u gradu koji se širio, i toplu školu i bolnicu (u kojoj je radnik, dok to nije postao i dok to nije postala bolnica, boravio internatski). Tu negde, u blizini, treba podići spomenik radniku, skulpturu pred kojom će se skinuti kapa, koja će “grejati” i dalje, zbog koje će prva pomisao biti: ,,Mučio se, živeo je pošteno, bio vredan, trebalo mu je podići spomenik!”

Slavimo heroje, pale borce, polažemo vence, obilazimo spomenike, i uvek se, uz prigodan govor, pomene rat. Daleko od toga da imam nešto protiv. Naprotiv! Ali, nije rat stvorio čoveka, nije rat podigao grad, grejao školu, zidao bolnicu… To jedno slovo, jedan dentalni glas sličnan drugom po mestu tvorbe, u tome je ogromna razlika. Umesto T, izgovorimo D.

Delanje „Gošinog” raDnika je nešto što treba da pamtimo. Da damo izraze najiskrenijeg pijeta, u istoj meri kao kada obeležavamo godišnjice velikih ratnih dešavanja.

Od ponedeljka do petka, posle zvuka fabričke sirene u 15 sati, radnici su potocima odlazili kućama. Možda banalno, ali pomenuću da je to bilo vreme kada je u ulici postojao jedan đevđir, jedna šerpa za kuvanje ajvara i pekmeza, jedna drvena mešalica. Komšije su se međusobno uvažavale, a svako je gledao svoja posla. A grad je rastao. Vikendom i vojska dobije izlaz, pa grad “vri” na korzou. Svi smo slušali te lepe priče. Hoćemo li ih i mi nekome pričati, ili će i one biti zaboravljene?

Da, ipak, pokušamo da ne zaboravimo uzrok svih tih lepih priča? Može? Spomenik Radniku? Našem deda-komšiji, sugrađaninu, prijatelju i rođaku. Našem Radniku. „Gošinom” Radniku koji žuri na posao? Tako ćemo, pomišljam na kraju, bolje i više umeti da cenimo ono što je bilo, ne zaboravljajući oprostiti za ono zbog čega u jedno vreme nije bilo ničega i imati uzor kako se ophoditi prema prilikama koje dolaze.

PALANAČKI SNS OBELEŽIO SVOJU SLAVU

Zahvaljujući predsedniku Vučiću Palanci je vraćen stari sjaj
Srpska napredna stranka u Smederevskoj Palanci danas je obeležila svoju slavu, Svetu Petku. Skromno, poštujući epidemiološke mere, članovi i funkcioneri okupili su se u prostorijama stranke, a domaćin slave bio je MO Azanja.
–Trenutak u kome obeležavamo našu krsnu slavu je takav da moramo da vodimo računa i da poštujemo preporuke epidemiologa, jer je zdravlje najvažnije. Nadamo se da će ova pošast, koja nas je zadesila, proći i da ćemo sledeće godine moći da se okupimo u većem broju. Ove godine domaćin je MO Azanja , a već sledeće MO Selevac. Svedoci smo da se u poslednje tri godine mnogo toga promenilo u opštini Smederevska Palanka i da naš grad ponovo postaje mesto u kome se normalno živi. Decenijama se nije ulagalo u Smederevsku Palanku, a sada će opet zauzeti svoje mesto na industrijskoj mapi Srbije. Mnogo toga je urađeno u infrastrukturnom, obrazovnom, kulturnom , zdravstvenom, privrednom i svakom drugom segmentu. Sve što smo do sada uradili i što ćemo raditi nadalje je, pre svega, zasluga našeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Predsednik Vučić je tri puta za godinu dana posetio našu opštinu, što se nijednom nije desilo posle Drugog svetskog rata. Najznačajnija poseta predsednika Srbije bila je u maju ove godine prilikom postavljanja kamena temeljca za izgradnju južnokorejske kompanije. Fabrika će biti završena pre planiranog roka i zapošljavaće oko 1000 radnika. Za ovu investiciju zaslužno je i rukovodstvo lokalne samouprave na čelu sa predsednikom, Nikolom Vučenom. Uveren sam u to da će program koji je predstavio predsednik Vučić do 2025. godine, biti realizovan i da će Srbija imati čime da se ponosi. Želim vam dobro zdravlje i srećnu slavu, rekao je Rodoljub Stanimirović poverenik MO Azanja.
OO SNS Smederevska Palanka

NEBOJŠA PAVLOVIĆ – ČLAN SКUPŠTINSКOG ODBORA ZA PRAVOSUĐE, DRŽAVNU UPRAVU I LOКALNU SAMOUPRAVU

Na jučerašnjem zasedanju novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, za člana Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu izabran je narodni poslanik iz Smederevske Palanke, diplomirani pravnik Nebojša Pavlović – iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“.
Izbor Nebojše Pavlovića za člana ovog radnog tela srpskog parlamenta doprineće daljem razvoju naše opštine, koja je značajno revitalizovana tokom poslednjih godina, zahvljujući neposrednoj podršci Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije.
Članstvo poslanika iz našeg grada u jednom od odbora Skupštine Srbije predstavlja priznanje za Pavlovića lično, ali i za sve ono što je u Smederevskoj Palanci učinjeno na obnovi gotovo u potpunosti devastirane opštine, za saradnju sa republičkim organima i predsednikom Srbije na osmišljavanju i realizaciji projekata od vitalnog značaja za našu opštinu i njene žitelje.

KRIZNI ŠTAB NALOŽIO OBAVEZNO POŠTOVANjE PREVENTIVNIH MERA

Imunolog Srđa Janković izjavio je da Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 na današnjoj sednici nije doneo novo pooštravanje mera, već će postojeće biti strogo kontrolisane i moraće da se sprovode dosledno i rigorozno.
Janković je novinarima nakon sednice tog tela objasnio da je naglasak stavljen na to da se mere koje su na snazi sprovedu oštrije, da se više ne toleriše njihovo kršenje i da se time spreči da se situacija dalje pogoršava.
Radi se na pravnom okviru koji bi omogućio da se sankcionišu oni koji krše mere, rekao je on, upućujući pritom apel građanima da se pridržavaju mera, a nadležnima da kontrolišu njihovo poštovanje.
Krizni štab je zabrinut zbog trenutne epidemijske situacije jer se ona pogoršava, ali možemo još mnogo toga da uradimo i dosta toga zavisi od nas.
Janković je, odgovorajući na pitanja novinara, rekao da za sada PCR test nije potreban za ulazak u zemlju, ali da je ta mera moguća u budućnosti.
Na današnjem sastanku Kriznog štaba doneta je odluka o uvođenju brzih antigenskih testova, tamo gde je to odgovarajući indikovani test, a to znači brža dijagnostika kovida, preneo je on i dodao da se podaci o tome koliko je zaraženih po gradovima mogu dobiti u Institutu “Batut”.
Prema njegovim rečima, za sada nema potrebe za zatvaranje škola i prelazak na onlajn nastavu.

OBUKA ZA UČENIKE O KULTURI I TRADICIJI ROMSKE ZAJEDNICE

U okviru projekta EGAL, koji realizuje opština Smederevska Palanka, u četvrtak, 22. oktobra od 09:00 do 15 :00, biće organizovana vršnjačka obuka o kulturi i tradiciji romske zajednice. Učesnici treninga su učenici od 5. do 8. razreda Osnovne škole „Olga Milošević“ koji će svoje stečeno znanje preneti najmlađima odnosno deci pripremnog predškolskog uzrasta.Veoma je značajno da deca deci pružaju podršku i razmenjuju svoja iskustva znanja i veštine, razbijaju predrasude i stereotipe, kao i to koliko je važno poštovati različitiost i kulturu svih naroda i narodnosti. Za deci je tokom prelaska iz predškolske ustanove u osnovnu školu važno, da tokom izgrađivanja i formiranja svojih ličnosti, nauče šta je tolerancija i poštovanje različitosti u negovanju kulturnih vrednosti.
Edukatori ovog treninga su iz organizacije Ternipe iz Pirota sa velikim iskustvom u radu . U narednom periodu obuke i edukacije će se sprovesti i sa drugim školama.