Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Cenovnik

Osnovna cena sekunde 10 din.
samostalna seca programa (van bloka) uvećava cenu 30%
emitovanje reklame kao prve u bloku uvećava cenu 20%
PR text (po sekundi) 15 din.
1 maska (po sekundi) 12 din.
politicki marketing (po sekundi) 25 din.
Produkcija (izrada spotova)
servisni džingl 7.000 din
animirani džingl 10.000 din
Popusti:
3 meseca 10%
6 meseci 15%
12 meseci 20%
Agencijska provizija 20%

Sve naknadne ugovorene marketinške usluge van cenovnika, kao i emitovanje reklama bez naknade posebno odobrava direktor.