Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

DAN ŠKOLE “OLGA MILOŠEVIĆ” OBELEŽEN VIDEO KREACIJOM UČENIKA I NASTAVNIKA

Dan škole

Кada je crkva Prebraženja gospodnjeg bila jedina crkva u tada Hasan-pašinoj Palanci, „Škola kod crkve“ je bila jedina u širem okruženju.
Najraniji podaci o prosvetnom radu u Palanci, odnosno o radu naše škole, potiču iz prve polovine 18. veka. Zabeleženo je da je u Palanci 1734. godine službovao pop Petar Ninković i da je uz crkvu bila i škola, pa je pored bavljenja svešteničkim pozivom, učio i decu.
„Škola kod crkve“ radila je sa prekidima od 18. veka do sada. Od tada do danas menjala je objekte, prolazila kroz različite faze, prekidala rad tokom ratova, upošljavala sjajne učitelje i nastavnike koji su odškolovali veliki broj generacija do sada.
Hvala svim zaposlenima koji se trude i daju sve od sebe da vekovnu tradiciju održe i očuvaju. Zahvaljujemo se i učenicima, roditeljima i svim našim prijateljima koji nas u tome podržavaju!
Ove godine, u vanrednom stanju, obeležićemo Dan škole na malo drugačiji način, što nimalo neće umanjiti značaj ovog za nas važnog datuma!

https://www.facebook.com/100011230847952/videos/1104511263266558/