FONDACIJA ANA i VLADE DIVAC u 2020. USMERILA 2,2 MILIONA DOLARA ZA HUMANITARNU POMOĆ, NOVO IGRALIŠTE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

U godini punoj izazova, uz pomoć partnera, donatora i građana Fondacija Ana i
Vlade Divac usmerila je 2,2 miliona dolara za pomoć građanima Srbije.
Fondacija je podržala više od 60.000 ljudi kroz različite humanitarne i razvojne projekte, a fokus je bio na
smanjenju posledica pandemije kovida 19, kao i podršku poljoprivrednicima, omladinskim projektima,
ekonomskom osnaživanju najugroženijih grupa, te pomoć preduzetnicima. Fondacija je bila posebno
posvećena strateškom razvoju filantropije i negovanju kulture davanja.
Odmah po proglašenju vanrednog stanja u Srbiji, fondacija je svoj kapacitet usmerila ka hitnom
obezbezbeđivanju humanitarne pomoći. Obezbeđeno je 14.000 paketa hrane i higijenskih sredstava za
najugroženije građane iz 16 opština Srbije i 26.000 obroka za korisnike narodnih kuhinja. 4 zdravstvene
ustanove dobile su potrebnu medicinsku opremu i aparate, a 9 prihvatnih i azilnih centra neophodna
higijenska sredstva i igračke za decu.
Osam ugroženih porodica dobilo je pomoć za obnovu i opremanje svojih domova. Osnovna škola
“Radoš Tošić” iz Osojana na Kosovu i Metohiji opremljena je spravama za nastavu fizičkog vaspitanja,
računarima i nastavnim sredstvima, dok su vrtići u Stajićevu, Vrnjačkoj Banji i Smederevskoj Palanci
dobili nova igrališta. Kroz program Divac Stipendija, dodeljena je 151 učenička stipendija đacima iz
materijalno ugroženih porodica.
Petnaest preduzeća je dobilo podršku za razvoj poslovanja, uključujući 5 grantova namenjenih ženskom
preduzetništvu. U saradnji sa grupom donatora iz SAD-a, nastavljen je program IT Bootcamp – neprofitna
škola za prekvalifikacije u IT sektor. U 2020. školu je besplatno pohađalo 326 polaznika, od čega je njih
45% našlo posao ili praksu u ovoj oblasti.
Kroz podršku razvoju poljoprivrede, 106 poljoprivrednih gazdinstava sa više od 500 članova započelo je i
razvilo sopstveni posao ili poljoprivrednu proizvodnju. Pomoć je data u vidu domaćih životinja, sadnica,
poljoprivredne mehanizacije ili građevinskog materijala.
U 2020. se fondacija snažno borila za rodnu ravnopravnost i radna prava, promovisala ciljeve održivog
razvoja i jednakost za sve, osnaživala mlade da se aktivnije uključe u socijalni, ekonomski i politički život
zemlje i regiona. Podržali smo 74 organizacije civilnog društva i medije, kako bi pomogli najugroženijim
sugrađanima, promovisali solidarnost i duh zajedništva u vremenu krize.
Zajedno sa partnerima iz Koalicije za dobročinstvo, Fondacije je radila na razvoju filantropije. Otvoren je
Muzej filantropije na Dobrocinitim.rs, a 620 učenika iz 9 osnovnih škola pohađalo je časove o filantropiji.

Pokrenuta je inicijativa za ukidanje PDV na donacije hrane, što bi dovelo do značajnog povećanja
donacija i smanjenja siromaštva, ali i doprinelo zaštiti životne sredine.
Fondacija Ana i Vlade Divac zahvaljuje se svim partnerima u zemlji i dijaspori, medijima i donatorima na
poverenju i podršci u protekloj godini!

Miljana Kerču, Fondacija Ana i Vlade Divac,
miljana.kercu@divac.com

Posted in Vesti.