Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

HITNO SAOPŠTENJE OPŠTINSКOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Smederevska Palanka, 15. mart 2020.

Opštinski štab za vanredne situacije razmatrao je aktuelnu situaciju u opštini Smederevska Palanka.
Štab je u poslednja 24 sata primio više poruka građana, koji su uočili da u Smederevskoj Palanci ima lica koji su nedavno doputovala iz takozvanih crvenih zona intenzivne transmisije virusa COVID 19 – za koje nije pozanto da li su obavili sve preventivne preglede, shodno odlukama Vlade Republike Srbije.
Imajući to u vidu, Štab apeluje na sve građane koji su bili u zonama intenzivne transmisije virusa da obave preventivne preglede i 15 dana provedu u samoizolaciji, i podseća da su to OBAVEZNE MERE PROPISANE ODLUКOM VLADE REPUBLIКE SRBIJE.

Opštinski štab za vanredne situacije će upotrebiti sva sredstva koja su mu na raspolaganju u zaštiti građana naše opštine, računajući, pri tom, na pomoć Policijske stanice u Smederevskoj Palanci.

Istovremeno, Opštinski štab za vanredne situacije moli građane da u slučaju pojave simptoma oboljenja virusom COVID 19, o tome odmah obavete nadležni Zavod za javno zdravlje Požarevac, na telefon 012/2222-568.

Кomandant Štaba,
Nikola Vučen, s.r.