JAVNI POZIV PRIVREDNICIMA – FIRMAMA ZA ENERGETSKU SANACIJU

Predsednik Opštine, Nikola Vučen pozvao je privrednike iz opštine Smederevska Palanka da se jave na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestske sanacije u domaćinstvima na teritoriji naše Opštine.
-Opština Smederecska Palanka je raspisala javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energestske sanacije u domaćinstvima na teritoriji naše Opštine. Ovim putem pozivamo sve privredne subjekte koji se bave ovom delatnošću, a tiče se zamene ( nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građeviskim radovima. Na ovom javnom konkursu mogu učestvovati svi privredni subjekti sa teritorije Opštine Smedervska Palanka koji ispunjavaju sledeće uslove :
Javni poziv je raspisan i traje do 3.avgusta 2021 gidine. Nakon toga krećemo u dalju realizaciju ovog projekta. Ono što je važno da će naši sugrađani moći da biraju izvođača radova i da niko od privrednih subjekata neće biti privilegovan od strane lokalne samouprave, već će građani o tome odlučivati po principu ko da bolju ponudu ili bolje uslove u sprovođenju ovog postupka i ugradnje.
– da su upisani u registar APR -a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave.
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
– da imaju ateste za materijale i prosizvode, naveo je Vučen u svom obraćanju.
Posted in Vesti.