Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

JEDANAESTA SEDNICA SКUPŠTINE OPŠTINE : Smederevska Palanka, 9. avgust 2019.

Smederevska Palanka, 9. avgust 2019.

Na dnevnom redu 11. sednice Skupštine opštine Smederevska Palanka, posle usvojenih dopuna, razmatrano je 38 tačaka.
Na ovoj sednici donet je Rebalans budžeta za 2019. godinu, koji je obrazložio načelnik odeljenja za finansije u opštinskoj upravi, Dragan Lisica.
Planirana sredstva budžeta za 2019. godinu iznosila su 1.346.335.878,00 dinara i to 1.322.533.878.00 budžetskih sredstava i 23.802.000,00 dinara sredstava iz sopstvenih prihoda. Rebalans predviđa da ukupna sredstva budžeta budu 1.343.430.062,00 dinara, odnosno 1.319.637.062,00 dinara sredstava iz budžeta, i 23.793.000,00 dinara sredstava iz sopstvenih prihoda (dakle – umanjenje za nešto manje od tri miliona dinara).
Osim pomenutog, Rebalans podrazumeva i drugačiju raspodelu, tako da je više sredstava usmereno u obnavljanje i opravku infrastrukture, kao i nabakvu matertijala za zimsko održavanje puteva.
Između ostalog, odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju Budžeta Opštine Smederevska Palanka za prvu polovinu 2019. godine. Prema ovom izveštaju, punjenje budžeta je za prvih šest meseci ove godine ostvareno u iznosu od 82,3 procenta, što potvrđuje da je budžet za 2019. godinu u osnovi dobro planiran.
– Okosnica današnje sednice bio je rebalans budžeta. Ostale tačke dnevnog reda uglavnom su bile posledica odluke o rebalansu, jer sam rebalans iziskuje promene, kada je reč o subvenciujama, poslovanju, i tako dalje. Mislim da je najvažnije to što je rebalans prošao, do usvajanja narednog budžeta. Vidimo da se u gradu na mnogo lokacija radi punom parom, a ovaj rebalans omogućuje da se ti radovi privode kraju, uspešno i u skladu sa zakonom – rekao je posle završetka sednice, predsednik Skupštine opštine, Petar Milić, u izjavi za medije.
Odbornici su usvojili i Izveštaj eksterne revizije o završnom računu Opštine, a zatim i Oluku o izmenama i dopunama odluke o opštinskoj upravi, i Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na naodređeno vreme u javnom sektoru opštine Smederevska Planka za 2017. godinu. Prema ovoj Odluci – ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru Opštine je 533 lica, što je za 143 lica manje od maksimalno utvrđenog broja zaposlenih za Opštinu Smederevska Palanka.
Na današnjoj sednici usvojen je i Кadrovski plan Opštinske uprave za 2019. godinu, na osnovu koga će biti urađena nova sistematizacija radnih mesta.
Odbornici su doneli Odluku o uspostavljanjeu saradnje Opštine Smederevska Palanka sa gradom Anšan u Nrodnoj Republici Кini, a ova odluka biće dostavljena Vladi Srbije radi pribavljanja saglasnosti. Po pribavljanju ove saglasnosti, Odluka ovlašćuje predsednika opštine Smedereska Palanka da potpiše sporazum o saradnji sa ovlašćenim predstavicima grada Anšan, NR Кina.
Između ostalog, na današnjoj sednici odbornici su, jednoglasno, doneli Pravilnik o uslovima za dodelu nagrada (jednokratne pomoći) učenicima i studentima – mladim talentima. Sredstva za ovu namenu uvećana su za milion dinara u odnosu na prošlu godinu, tako da sada iznose tri miliona dinara, a roditelji učenika, učenici i studenti moći će da apliciraju za ova sredstva već od ponedeljka, 12. avgusta.
– Rebalans budžeta je omogućio da se dodatna sredstva usmere za mlade talente. To je funkcionisalo i prošle godine, ali sada je iznos uvećan za milion dinara. Već od ponedeljka roditelji mogu da se informišu o uslovima za dobijanje ove jednokratne pomoći, jer su već formirane komisije koje će o tome odlučivati, i utvrđeni kriterijumi – prokomentarisao je za medije ovu tačku dnevnog reda, predsednik SO, Petar Milić.
Posle usvajanja Odluke o izmenama i dopunama odluke o Opštinskom javnom pravobranilaštvu, odbornici su postavili Milicu Radišević, diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, i osobu bogatog profesionalnog iskustva, za zamenika opštinskog pravobranioca, sa mandatom od pet godina.
Na dnevnom redu današnje sednice bili su i izmene programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova – u skladu sa rebalansom budžeta, kao i razrešenja i imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova i školskih odbora.
OPŠTINSKI SAJT FOTO PALANKA DANAS