Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Mala matura 2019 – važni datumi

Završni ispit za osnovce se baš približio, a evo koji su važni datumi za sve koji polažu ili možda dežuraju na ispitima:

Srpski (maternji) jezik

17.02019. ponedeljak, srpski/maternji jezik, od 9-11 časova.

Matematika

18.06.2019. utorak, matematika, od 9-11 časova.

Кombinovani test

19.06.2019. sreda, kombinovani test, od 9-11 časova.

Preliminarni rezultati završnog ispita

21.06.2019. petak, preliminarni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnim školama od 8 časova.

Prijem žalbi i rešavanje po žalbama učenika

22.06.2019. subota, prijem žalbi i rešavanje žalbi učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, od 08 do 16 časova u osnovnim školama.

24.06.2019. ponedeljak, prijem žalbi i rešavanje po žalbi učenika u okružnim komisijama, od 08 do 16 časova.

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

27.06.2019. četvrtak, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita do 8 časova.

Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnim školama:

28. i 29.06.2019. od 08 do 15 časova.

Кonačan raspored po školama i obrazovnim profilima:

07.07.2019. nedelja, od 8 časova.Upis učenika u srednje škole08. i 09.07.2019. upis učenika u srednje škol