Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Opština Smederevska Palanka potpisnik Memoranduma u oblasti dobrog upravljanja sa programom Swiss PRO

Predstavnici 96 lokalnih samouprava potpisali su danas Memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja sa programom Swiss PRO, za čiju je realizaciju švajcarska vlada opredelila 5,8 miliona evra, kako bi doprinela razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti.
Кako je rečeno, potpisivanje memoranduma predstavlja važan korak ka uspostavljanju trajnih resursa za unapređenje rada i primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnom radu i funkcionisanju lokalnih administracija.

Primenom tih principa unaprediće se transparentnost, odgovornost, efikasnost i otvorenost lokalnih samouprava, a time doprineti i društvenom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.

 

Ministar države uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je rekao da je zadovoljstvo videti tako mnogo predstavnika lokalnih samouprava na jednom mestu i ujedinjenih oko jednog cilja – dobre lokalne uprave.

Naveo je da je resorno ministarstvo u proteklih 15 godina, u saradnji sa Vladom Švajcarske, radilo na prenosu znanja i švajcarskih iskustava o dobrom upravljanju u Srbiji kako bi se lokalna samouprava još više približila građanima.

“Posebno smo zahvalni našim švajcarskim partnerima što su u ovom procesu preneli pristup koji je relevantan za kontekst Srbije i time obezbedili efektan alat za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Današnjim potpisivanjem Memoranduma o razumevanju započinjete dugoročni proces koji će za rezultat imati poboljšan kvalitet pružanja usluga za građane čime osiguravate njihovu dalju podršku za lokalne politike i aktivnosti koje sprovodite”, rekao je Ružić.

On je istakao da je podrška Vlade Švajcarske, kroz prethodne programe i aktuelni program Swiss PRO, u skladu sa orijentacijom i nastojanjima Vlade Srbije i resornog ministarstva da javnu upravu učini modernim servisom za građane i privredu.

“Neprekidnim radom na uređenju internih procesa, ovaj servis se stalno unapređuje u smislu povećanja odgovornosti i transparentnosti, unapređenja učešća građana, kao i povećanja efikasnosti i delotvornosti u svom delovanju”, naveo je ministar.

Vlada Švajcarske opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,8 miliona evra za realizaciju programa Swiss PRO kako bi doprinela razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju pri ambasadi Švajcarske u Srbiji, Ursula Lojbli, rekla je da je dobro upravljanje danas veliki izazov.

Кako je istakla, dobro upravljanje je veoma korisno za lokalnu zajednicu i njenu ekonomiju i predstavlja preduslov za razvoj.

Program Swiss PRO sprovodi Кancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji, a deo aktivnosti u oblasti dobrog upravljanja se sprovodi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SКGO).

“Mi smo, kao dobar partner resornog ministarstva i programa Swiss PRO, u prethodnom periodu uradili puno stvari”, rekao je generalni sekretar SКGO Đorđe Staničić.

S tim u vezi, pomenuo je analizu učinka i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u primeni principa dobrog upravljanja u čijoj je izradi, precizirao je, učestvovalo 60 lokalnih samouprava.

“Drugi deo naših aktivnosti tiče se obuka. Mi smo čitav jedan deo naših aktivnosti opredelili za obučavanje ljudi u lokalnim samoupravama, a bez upotrebe principa dobre uprave to ne bi mogli da ostvarimo”, rekao je Staničić.

On je istakao da je uvažavanje principa dobrog upravljanja u sprovođenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave je preduslov i ključ za uspostavljanje poverenja građana i privrede u rad lokalne samouprave.

Šef programa Кancelarije UNOPS-a u Srbiji Marko Vujačić je rekao da ta organizacija ima značajno iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama, te da je dobro upravljanje važna tema njihovog rada.

“Verujem da današnjim događajem stvaramo temelj da ono što smo radili tokom prethodnih godina podignemo na ozbiljniji nivo”, dodao je on.

RTV