Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Memorijal „Pilot Mihailo Petrović” 1. juna, aerodrom na Rudinama uz podršku Aero-kluba „Jasenica”

1Memorijal „Pilot Mihailo Petrović”

Pilot Mihailo Petrović (Foto Vikipedija)
Po ideji našeg legendarnog pilota instruktora Miroslava Mike Isakovića, ove godine, prvi put u istoriji našeg vazduhoplovstva, na nacionalnom nivou obeležićemo Dan pilota Srbije, takmičenjem pilota motornih aviona, pod nazivom Memorijal „Pilot Mihailo Petrović”.

U skladu sa godišnjim kalendarom Vazduhoplovnog saveza Srbije, ovu simboličnu i značajnu manifestaciju organizovaćemo u subotu, 1. juna 2019. godine, na aerodromu Smederevska Palanka, od 10 do 16 časova, uz veliku podršku i saradnju Aero-kluba „Jasenica”. Takmičenje pilota predviđa dve discipline, let po maršruti sa izviđačkim zadacima i precizno sletanje. Sveukupnom pobedniku biće uručen vredan prelazni pehar.

Memorijal „Pilot Mihailo Petrović”, zbog i motivacionog značaja, zahteva sveobuhvatnu i ozbiljnu pripremu i organizaciju. Кorektno smo se obratili Ministarstvu odbrane, komandi RV i PVO, vazduhoplovnim subjektima i privrednim društvima da se, u skladu sa mogućnostima, odazovu i uzmu aktivno učešće u logističkom obezbeđenju sa ciljem da se takmičenje pilota realizuje bezbedno, pravilno i sigurno.

Boriša Mandić,
pilot instruktor