Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

NAČELNICI SVIH UPRAVNIH OКRUGA NA SASTANКU SA BRANКOM RUŽIĆEM U POŽAREVCU

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas u Požarevcu na sastanku sa načelnicima svih upravnih okruga da će Ministarstvo nastaviti da podržava gradove i opštine u procesu reforme javne uprave i najavio nove aktivnosti, među kojima je i Centralni registar stanovništva. Sastanku je prisustvovao i Nebojša Pavlović, načelnik Podunavskog okruga.

„Centralni registar stanovništva je kruna našeg posla koji se odnosi na prevođenje evidencija iz papirnog u elektronski oblik. On će konačno objediniti 13 elektronskih evidencija koje sada vode različite institucije, što će omogućiti da službenici u postupcima koje vode za građane koriste ove baze kao izvor podataka. Iza nas je vreme kada su nam građani donosili na uvid izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo“, rekao je ministar Ružić i dodao da je put kojim idemo jedini moguć ako želimo da stvorimo efikasnu i ekonomičnu upravu koja je pravi servis građana.
Ružić je sa načelnicima okruga razgovarao o aktuelnostima u radu uprave, primeni određenih zakona, kao i planovima za naredni period, a cilj je da se adekvatno sprovede reforma javne uprave, odnosno da se zakoni svuda jednako sprovode.

„Drago mi je da smo na ovaj način obezbedili i bolju koordinaciju opština i gradova i pružili im potrebnu podršku u procesu reforme javne uprave“, dodao je Ružić.

Tokom boravka u Požarevcu, Ružić se sastao i sa gradonačelnikom ovog grada, Banetom Spasovićem i rekao da je zadovoljan što je imao priliku da razgovara o svemu što je urađeno u Požarevcu i istakao dobru saradnju sa ovdašnjim rukovodstvom.

Pohvalio je rad gradske uprave, koja, kako je naveo, teže modernizaciji i boljem kvalitetu usluga.

„Uprava i treba da bude servis svojih građana, a ne njen kočničar“, rekao je ministar.

Pozvao je građane da se više informišu o novinama, jer su u proteklom periodu doneti zakoni kojima se upravo građanima daje moć u ruke da utiču na donošenje politika na lokalu.

„Zbog građana smo obezbedili i bržu elektronsku razmenu podataka između službenika, tako da se više građani ne šetaju od šaltera do šaltera noseći dokumenta koje zapravo mi već imamo. Požarevac je doprineo da se kao uprava kolektivno menjamo i zadovoljstvo mi je da kažem da smo premašili milioniti razmenjeni podatak preko platforme e-ZUP“, naglasio je ministar Ružić.