Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambeno poslove opštine Smederevska Palanka, oglašava Javni uvid u nacrtu izmena i dopuna plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku.

Javni uvid će trajati u periodu od 13.11.2020. do 14.12.2020. godine.

Tekstualni i grafički deo nacrta Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku biće dostupan na zvaničnom internet sajtu Opštine Smederevska Palanka (www.smederevskapalanka.rs), a prateći grafički prilozi biće izloženi u holu Skupštine opštine Smederevska Palanka u Smederevskoj Palanci, ul. Vuka Кaradžića br. 25. Sva bliža obaveštenja zainteresovana lica mogu dobiti u toku trajanja javnog uvida u kancelariji br.214, svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova.

Primedbe na planirana rešenja mogu se dostaviti isključivo u pisanom obliku, na pisarnici, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka, ul. Vuka Кaradžića 25, u toku javnog uvida, a najkasnije do 14.12.2020. godine.

Javna sednica Кomisije za planove Opštine Smederevska Palanka održaće se 18.12.2020. godine u Maloj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka sa početkom u 11,00 časova.

Кomisija za planove Opštine Smederevska Palanka na 3. sednici Кomisije održanoj 19.10.2020. godine donela je Zaključak o upućivanju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku na javni uvid.