Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

NOVE ODLUKE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA

Na juče održanoj sednici Opštinskog veća doneta je Odluka o smanjenju broja saobraćajnih priključaka na državni put II A 147, u ulici 20. jula. Saobraćajnu priključci na ulicu 20. jula u novoformiranom stanju, nalaziće se kod kućnih brojeva 4,9,16,28 i 40. Na sednici je doneta i Odluka o čišćenju divljih deponija i smetlišta na teritoriji opštine, gde je određeno JКP „Palanka 2020“ da izvrši poslove. Akcijom čišćenja biće obuhvaćene deponije na potesu Ramnjak, Žuti pesak, robna pijaca kao i sve druge deponije i smetlišta. Članovi veća razmatrali su Programe poslovanja i finasijskih planova javnih preduzeća i ustanova za 2021. godinu.

Na osamdeset trećoj sednici Opštinskog veća donet je Program korišćenja sredstava za finasiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine za 2021. godinu od prihoda za novčane kazne za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ovim programom utvrđen je način korišćenja sredstava od naplaćenih saobraćajnih kazni za aktivnosti koje će se sprovoditi tokom 2021. godine u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja. Sredstva će biti iskorišćena prema planu, a shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja i to za poravku saobraćajne infrastrukrture, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno promovisanje aktivnosti, opremanje jedinice saobraćajne policije i nabavku mašina i opreme.