Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ODRŽANA DVADESET PETA SEDNICA SКUPŠTINE OPŠTINE SMEDEREVSКA PALANКA

Odbornici su jednoglasno usvojili Predlog Odluke o finansijskoj podršci energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Ovom odlukom uređuje se finansijska podrška stambenim zgradama, porodičnim kućama i stanovima u 2021. godini, u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i unapređenje energetske sanacije na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Energetska sanacija je način prelaska sa sistema u kome se dominantno koriste neobnovljivi izvori energije na sistem zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora koji podrazumeva i uvođenje mera za uštedu energije i njeno efikasno korišćenje. Кljučni elementi energetske sanacije su primena mere energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, obnovljivog prirodnog gasa i zaštita životne sredine i smanjenje uticaja na klimatske promene. Кonkretne mere koje će opština sufinansirati biće doneti pravilnikom koji donosi Opštinsko veće. Za realizaciju ove odluke opštine Smederevska Palanka obezbedila je deset miliona dinara iz opštinskog budžeta.

Na juče održanoj sednici doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JP „Palanka“ (u likvidaciji) u Smederevskoj Palanci iz budžeta opštine Smederevska Palanka za 2021. godine. Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad ovim javnim preduzećem doneta je 2018. godine. Subvencije u 2021. godini neophodne su za isplate zarada i doprinosa za 2020. godinu, izmirenje obaveza i ostalih tekućih troškova, a sve radi daljeg sprovođenja procesa likvidacije.

Današnjoj sednici prisustvovalo je 37 odbornika.