Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ODRŽANA PEDESET TREĆA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Na pedeset trećoj sednici Opštinskog veća utvrđen je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena. Na predlog Saveta za bezbednost, članovi opštinskog veća saglasili su se oko promene radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Predlog Odluke podrazumeva skraćenje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata, petkom i subotom od 06:00 do 00:00, ostalim danima od 06:00 do 23:00, noćni klubovi od 21:00 do 02:00 časa posle ponoći. Takođe se zabranjuje prodaja alkoholnih pića u vremenu od 22 do 6 sati ujutru svim trgovinama, odnosno prodavnicama, diskontima, kioscima, specijalizovanim prodavnicama za prodaju štampe, trgovinskim centrima i benzinskim pumpama. U navedenim objektima na vidnom mestu mora biti postavljeno upozorenje o zabrani prodaje alkoholnih pića u navedenom periodu. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke prosleđen je Skupštini na usvajanje. Na sednici Opštinskog veća utvrđen je predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2019. godinu. Članovi veća razmatrali su Programe poslovanja JКP „Vodovod“, JКP „Opštinska groblja“, JКP „Morava“ , kao i Predlog Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2020. godinu. Pored ostalog, na jučerašnjoj sednici opštinskog veća donet je zaključak o odobravanju zauzeća javne površine u ulici Prvog srpskog ustanka radi postavljanja tezgi za prodaju poklona povodom Dana žena, u periodu od 4. do 10. marta.