Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSКOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE Oformljen stručni tim za preduzimanje mera i aktivnosti zaštite građana

Opštinski štab za vanredne situacije, na sednici održanoj 12. marta 2020. godine, u punom sastavu, jednoglasno je doneo zaključak o obrazovanju stručno-operativnog tima za praćenje, suzbijanje i prevenciju epidemijskih događaja na području opštine Smedrevska Palanka.
Članovi stručno-operativnog tima su: dr Siniša Pavlović, spec. infektologije – rukovodilac tima, dr Snežana Zlatković, epidemiolog – zamenik rukovodioca tima, dr Ivana Đurđević Starović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja – član, dr Nikola Ristić, vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice „Stefan Visoki“, član i dr Slađana Brkušanin, spec. urgente medicine – član. Stručno-operativni tim za praćenje, suzbijanje i prevenciju epidemijskih događaja na području opštine Smedrevska Palanka pratiće epidemiološku situaciju na području opštine, i o tome obaveštavati predsednika opštine, Nikolu Vučena, komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije, predlagaće mere u skladu sa zapažanjima na terenu, i o tome informisati javnost.