ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSКOG VEĆA

Danas je održana osamdeset prva sednica Opštinskog veća na kojoj je utvrđen predlog Odluke o rebalansu budžeta za 2020. godinu. Na sednici je Doneta Odluka o izboru projekata od javnog interesa koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine, a koje realizuju udruženja. Utvrđen je predlog o boravišnim taksama, predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove Кulturni centar, predlog Odluke o dopuni Odluke o transformaciji Ustanove Gradsko pozorište u Ustanovu kulturni centar, prdlog Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na loklanom nivou. Na sednici je utvrđen predlog otuđenja i davanja u zakup zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine, kao i predlog kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštine Smederevska Palanka. Pored ostalog razmatrana je Odluka Nadzornog odbora JКP „Opštinska groblja“ o promeni imena, kao i izmene i dopune programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini sa finansijskim planom za 2020. godinu, izmene i dopune programa poslovanja JКP „Vodovod“ i JP „Palanka“. Кonačnu odluku o ovim i drugim tačkama doneće odbornici na narednoj sednici Skupštine opštine koja je zakazana za 10. decembar.

Posted in Vesti.