Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

ORGANIZOVANJE PROCESA RADA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

ORGANIZOVANJE PROCESA RADA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Nosioci javnotužilačkih funkcija rad po predmetima obavljaju u prostorijama javnog tužilaštva u zgradi Osnovnog suda u Velikoj Plani, a u konkretnim slučajevima rad će obaviti od kuće na osnovu odluke javnog
tužioca.
Nosiocima javnotužilačke funkcije i tužilačkom osoblju koji su stariji od 60 godina ili imaju hronične zdravstvene probleme koji predstavljaju potencijalnu zdravstvenu opasnost u vezi sa pandemijom COVID 19 kao i
trudnicama i roditeljima koji imaju decu do navršenih 12 godina života, omogućava se da poslove obavljaju od kuće o čemu odluku u pismenoj formi donosi javni tužilac.
Rad ostalih zaposlenih u javnom tužilaštvu biće organizovan na način kojim će se obezbediti pravilno i nesmetano funkcionisanje javnog tužilaštva, uz prisustvo neophodnih nosilaca javnotužolačke funkcije i
tužilačkog osoblja.
U zgradi suda u kojoj se nalaze prostorije tužilaštva kontrolu lica koja ulaze u zgradu obavljaće služba obezbeđenja suda, a koja će po nalogu tužilaštva dozvoljavati pristup prostorijama licima čije je prisustvo
neophodno za postupanje u predmetima u kojima je određen pritvor, ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela nedozvoljene trgovine, nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme
epidemije i prenošenje zaraznih bolesti, u predmetima nasilja u porodici, u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti kao i u predmetima za krivična dela gde je primljen veći broj krivičnih prijava, a koja su izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.
U svim ostalim krivičnim predmetima pretkrivični postupci se odlažu.