Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

PODRŠKA DB “PUŽ” KROZ DRUŽENJE SA UČENICIMA ŠKOLE “HEROJ IVAN MUKER”

Poseta korisnika Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju “Puž”, danas je upriličena u Osnovnoj školi “Heroj Ivan Muker”.

Deca sa fizičkim i mentalnim smetnjama treba da uživaju pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici.

Nesporno da je to bio i današnji dan u školi “Heroj Ivan Muker”, po rečima rukuvodioca  ustanove “Puž”, Sanje Đorđević;
“Družili smo se sa drugarima iz OŠ”Heroj Ivan Muker”, imali zajednički čas muzičkog i uživali u grickalicama!
Vidimo se uskoro kod nas! ”

Фотографија корисника Dragica Cvetkovic