PORUКA PREDSEDNIКA OPŠTINE, NIКOLE VUČENA, POVODOM 3. DECEMBRA, MEĐUNARODNOG DANA OSOBA ZA INVALIDITETOM

Na današnji dan treba da se podsetimo da je stvaranje uslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u svakodnevne životne aktivnosti, odnosno njihovo aktivno učešće u socijalnoj zajednici, ne samo bitan civilizacijski cilj, nego i moralna obaveza svakog člana društva. Opština Smederevska Palanka je već više godina uključena u programe, čija je svrha prevladavanje barijera, i inkluzija osoba sa invaliditetom u društveni život, a u ovu svrhu opredeljena su i sredstva iz opštinskog budžeta.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je povod da sagledamo šta je do sada urađeno, i šta možemo da učinimo u narednom periodu. Što se tiče Opštine Smederevska Planka, mogu da obećam da ćemo i dalje, shodno našim mogućnostima, izdvajati sredstva i ulagati u programe pomoći licima sa invaliditetom, a ovom prigodom pozivamo i druge, privrednike i preduzetnike, da se u ove programe aktivno uključe.

Posted in Vesti.