Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Potrebno još 180 radnika na izgradnji gasovoda Turski tok u Velikoj Plani

Potrebno je još 180 radnika za radove na gasovodu Turski tok u Velikoj Plani i okolini. Najviše Se traže fizički radnici, ali i rukovaoci građevinskom mehanizacijom, vozači, bravari…
Radnici će biti angažovani na trasi gasovoda Turski tok od Velike Plane do Zaječara.
U kompaniji ADECO, koja angažuje radnike za kompanije koje grade gasovod, ističu da je najmanja plata za fizičke radnike 50.000 dinara mesečno.

Narednih meseci potrebno je 80 fizičkih radnika, 50 bravara, i 20 rukovodilaca građevinskim mašinama. Razgovor će se obaviti, sutra u sali za sastanke u zgradi OPŠTINE Velika Plana  10 do 13 sati.