Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

PREDLOG LISTE КANDIDATA ZA DODELU NAGRADA MLADIM TALENTIMA

Na osnovu Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima mladim talentima, Odluke o izmeni odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima – mladim talentima i Pravilnika o uslovima za dodelu nagrada učenicima i studentima mladim talentima,
Кomisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima – mladim talentima utvrdila je dana 30.11.2020. godine, predlog liste kandidata, učenika, studenata -mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu nagradu iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2020. godini.

Кandidati čija imena se ne nalaze u predlogu liste kandidata mogu uložiti prigovor u roku od 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i sajtu opštine, Opštinskom veću Opštine Smederevska Palanka.

Predlog liste kandidata, učenika, studenata -mladih talenata možete pogledati na linku

https://www.smederevskapalanka.rs/wp-content/uploads/2020/12/RANG-LISTA-TALENTI-2020.doc

Конкурси