Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

RED VOŽNJE LASTINIH AUTOBUSA OD 18. MAJA ZA SVE KATEGORIJE PUTNIKA

Obaveštenje iz PO SP Lasta u Smederevskoj Palanci o autobuskom redu vožnje za sve kategorije putnika:

SPISAK POLAZAKA KOJI  ĆE SE ODRŽAVATI OD  18.05.20.GOD.
Održavaće se sledeći gradski,prigradski I međugradski polasci na kojima je omogućen prevoz za sve kategorije korisnika usluga.
05.10 Smed.Palanka-Baničina-Vodice-Smed.Palanka
09.20 Smed.Palanka-Baničina-Vodice-Smed.Palanka
15.25 Smed.Palanka-Vodice-Baničina-Smed.Palanka
19.10 Smed.Palanka-Vodice-Baničina-Smed.Palanka
05.15 Smed.Palanka-Grčac-D.Do-Azanja-Smed.Palanka
05.50 Golobok-Smed.Palanka
06.40 Smed.Palanka-Golobok-Smed.Palanka
10.30 Smed.Palanka-Golobok-Smed.Palanka
15.25 Smed.Palanka-Golobok-D.Do-Bačinac-Selevac-Sm.Palanka
17.25 Smed.Palanka-Golobok-Smed.Palanka
20.15 Smed.Palanka-Golobok-Smed.Palanka
05.40 Bačinac-Smed.Palanka
06.30 Smed.Palanka-Selevac-Bačinac-Selevac-Smed.Palanka
10.50 Smed.Palanka-Selevac-Bačinac-Selevac-Sm.Palanka
15.35 Smed.Palanka-Selevac
18.15 Smed.Palanka-Selevac-Bačinac-Selevac-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Vlaški Do
20.30 Smed.Palanka-Azanja-Selevac
05.30 Vatoševo- Ratari-Kusadak-Smed.Palanka
06.40 Smed.Palanka-Poč-Kusadak-Avr.-Smed.Palanka
10.50 Smed.Palanka-Ratari-Kusadak-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Ratari-Vatoševo-Smed.Palanka
15.25 Smed.Palanka-Kusadak
17.30 Smed.Palanka-Kusadak-Ratari-Smed.Palanka
20.30 Smed.Palanka-Počevica-Kusadak-Ratari
05.40 Smed.Palanka-Mala Plana-Smed.Palanka
10.35 Smed.Palanka-Mala Plana-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Mala Plana-Smed.Palanka
19.35 Smed.Palanka-Mala Plana-Smed.Palanka
04.20 Kusadak-Mladenovac
06.30 Mladenovac-Ratari-Cerovac-Smed.Palanka
05.50 Smed.Palanka-Mladenovac
13.00 Mladenovac-Kusadak-Smed.Palanka
12.30 Smed.Palanka-Mladenovac
15.10 Mladenovac-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Mladenovac
17.20 Mladenovac-Kusadak-Smed.Palanka
05.30 Smed.Palanka-Požarevac
08.15 Požarevac-Smed.Palanka
11.15 Smed.Palanka-Požarevac
15.15 Požarevac-Smed.Palanka
05.30 Topola-Bašin-Mramorac-Cerovac-Smed.Palanka
06.30 Smed.Palanka-Topola-Čačak
10.00 Čačak-Topola-Smed.Palanka
13.00 Smed.Palanka-Cerovac-Mramorac-Bašin-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Cerovac-Mramorac-Bašin-Topola
17.20 Smed.Palanka-Cerovac-Mramorac-Bašin-Kloka-Smed.Palanka
05.00 Smed.Palanka-Selevac-Beograd
08.30 Beograd-Selevac-Smed.Palanka
05.45 Smed.Palanka-Mihajlovac-Beograd
11.00 Beograd-Mihajlovac-Smed.Palanka
10.00 Smed.Palanka-Selevac-Beograd
15.00 Beograd-Mihajlovac-Smed.Palanka
12.00 Smed.Palanka-Mihajlovac-Beograd
17.00 Beograd-Mihajlovac-Smed.Palanka
15.00 Smed.Palanka-Selevac-Beograd
18.00 Beograd-Selevac-Smed.Palanka
18.00 Smed.Palanka-Mihajlovac-Beograd
20.30 Beograd-Mihajlovac-Smed.Palanka
05.30 Smed.Palanka-Smederevo
09.30 Smederevo-Smed.Palanka
12.00 Smed.Palanka-Smederevo
14.00 Smederevo-Smed.Palanka
14.30 Smed.Palanka-Smederevo
17.00 Smederevo-Smed.Palanka
07.00 Smed.Palanka-Kragujevac
12.30 Kragujevac-Smed.Palanka
09.45 Smed.Palanka-Kragujevac
15.35 Kragujevac-Smed.Palanka
15.20 Smed.Palanka-Kragujevac
18.00 Kragujevac-Smed.Palanka
05.40 Smed.Palanka-V.Plana
06.15 V.Plana-Smed.Palanka
06.40 Smed.Palanka-V.Plana
07.15 V.Plana-Smed.Palanka
09.35 Smed.Palanka-V.Plana
10.45 V.Plana-Smed.Palanka
15.15 Smed.Palanka-V.Plana
15.55 V.Plana-Smed.Palanka
17.10 Smed.Palanka-V.Plana
18.15 V.Plana-Smed.Palanka
Gradska linija:
 Sa Kolonije:     05.30 , 06.30, 07.30, 08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 13.30, 14.30, 15.40, 19.30
 Sa Čubure:      06.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20
 Sa Kiseljaka:   06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.15, 19.15