Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SMEDEREVSKA PALANKA

U Smederevskoj Palanci i duž slivova Jasenice i Кubršnice, u toku poslednja 24 sata
palo je nešto više od 20 litara kiše po metru kvadratnom. Prema najavama Republičkog
hidro-meteorološkog zavoda, do sutra se očekuje ista količina padavina, dakle najviše
novih 20 litara po kvadratnom metru.
Ova suma vodenog taloga izazvaće umereni porast Jasenice i Кubršice, kao i njihovih
pritoka, ali to, po svemu sudeći, neće izazvati opasnost od izlivanja pomenutih
vodotokova, u branjenom području opštine Smederevska Palanka.
Sistemi za odbranu od poplava u našoj opštini sada su na mnogo višem nivou, i u
znatno boljem stanju nego 2014. godine, a aktuelna količina padavina je višestruko manja
nego pre pet godina, tako da za sada nema neposredne opasnosti od poplava. Takođe, u
odnosu na 2014. znatno je povoljnija i ukupna hidrološka situacija, što govori u prilog
da ne treba strahovati od izlivanja reka i plavljenja branjenog područja.
Opštinski štab za vanredne situacije je u pripravnosti, a Stručni operativni tim za
odbranu od poplava neprekidno prati situaciju na terenu, meteorološke najave i
prognoze – i o svakoj značajnoj promeni odmah će obavestiti građane, putem interneta i
elektronskih medija.

Stručni operativni tim za odbranu od poplava
Opštinskog štaba za vanredne situacije

Smederevska Palanka, 14. maj 2019.
14:30