Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

SEDNICA SКUPŠTINE OPŠTINE U PETAК 18. DECEMBRA: U fokusu budžet za 2021. godinu

SEDNICA SКUPŠTINE OPŠTINE U PETAК 18. DECEMBRA

Sednica Skupštine Opštine Smederevska Palanka zakazana je za petak, 18. decembra. Na dvadeset prvoj sednici, razmatraće se Predlog Odluke o budžetu Opštine za 2021. godinu. Prethodno, članovi Opštinskog veća dali su saglasnost na Predlog Odluke o budžetu za narednu godinu koji iznosi 1. 432.6455.093 dinara.
Na sednici, pored ostalog, razmatraće se i Rešenja o davanju saglasnosti na Programe korišćenja subvencija JКP „Palanka2020“, JКP „Palanka razvoj“ i JКP „Vodovod“. Sednica je zakazana za 10 časova.