SONjA PAVLOVIĆ – AKADEMIK

Jedna vodećih, svetski priznatih ekspertkinja za molekularnu medicinu, rođena u našoj opštini, od danas član Akademije medicinskih nauka.
Smederevska Palanka, 12. maj 2022.
Dr Sonja Pavlović, međunarodno priznati stručnjak za molekularnu biomedicinu, rođena je u Smederevskoj Palanci, 1960. godine. U Palanci je završila gimnaziju, a potom je otišla na studije u Beograd, gde je, na Biološkom faklutetu BU odbranila doktorsku diseratciju.
Do sada je objavila više od 100 naučnih radova u časopisima od internacionalnog značaja, učestvovala u realizaciji međuanarodnih projekata, a citirana je više od 300 puta u monografijama i stručnim radovima i knjigama. Dr Sonja Pavlović je u medicinsku praksu u Srbiji uvela mnoge molekularno-geneteičke testove.
Osim istraživačkog rada, dr Sonja Pavlović je i predavač na Biološkom i Medicinskom fakultetu u Beogradu, a kao mentor bila je angažovana u izradi više od 30 magistarskih i doktorskih radova.
Za članstvo u Akademiji medicinskih nauka, dr Sonju Pavlović predložile su njene kolege, ceneći izuzetan naučni doprins istraživanja kojima je rukovodila.
Roditelji Sonje Pavlović bilu su poznati lekari palanačke bolnice, u kojoj danas radi njen brat, infektolog dr Siniša Pavlović.
Posted in Vesti.