Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

SRBIJO, DANAS SLAVIŠ DAN POBEDE, a ne primirja!

SRBIJO, DANAS SLAVIŠ DAN POBEDE, a ne primirja!
 
Кao i svake godine pred praznik o kome najveći broj ljudi zna samo da je u pitanju NERADNI DAN ili eventualno bar kako se zvanično zove, red je da ponovimo gradivo:
 
Mala škola istorije u vezi praznika koji nazivamo DAN PRIMIRJA.
 
Кapitulacijom Nemačke, posle četiri godine krvavog rata, završen je Prvi svetski rat u kojem je učestvovalo 36 država. Prvi svetski rat se vodio u Evropi, Aziji i Africi. Od oko 70 miliona mobilisanih, poginulo je i umrlo od rana i gladi oko 20 miliona; najveći gubitak je imala Srbija (26% od ukupnog broja stanovništva).
 
Bezuslovna kapitulacija, prema kojoj je Nemačka morala da napusti sve okupirane zemlje na zapadu i istoku, Alzas i Lorenu i levu obalu Rajne, potpisana je u železničkom vagonu u francuskom mestu Кompijenj, 11. novembra 1918. godine, u 11 časova pre podne. To je bila adekvatna mera poniženja svetskog agresora, koji je hteo da jedan narod uništi (Srbe) i to kako su na početku rata govorili – tuširanjem olovom…
 
Кasnije, početkom Drugog svetskog rata od strane istog agresora, u znak sitne osvete, Hitler je naredio da Francuska potpiše kapitulaciju u junu 1940. godine u istom tom vagonu koji se čuva kao spomenik-muzej u Кompijenju. U Muzeju vagonu danas se nalaze zastave svih saveznika, među kojima je i naša.
 
Srpska zastava vraćena je među pobedničke u železnički vagon tek 2009. godine, jer države Antante nisu dozvoljavale da se tu istakne jugoslovenska, a naročito ne komunistička zastava s petokrakom, pošto su pobednici u Velikom ratu bili Srbi.
 
SRBIJO, DANAS SLAVIŠ DAN POBEDE, a ne primirja!