Novinsko izdavačko preduzeće Reka Nova Jasenica D.O.O.

Stevan Đurović, direktor inspektorata za rad obišao Podunavski upravni okrug

U Smederevu, u sedištu Podunavskog upravnog okruga dana 23. oktobra 2019. godine održan je radni sastanak načelnika Podunavskog upravnog okruga, Nebojše Pavlovića sa direktorom Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stevanom Đurovićem.

Na sastanku je bilo reči o rezultatim rada Inspektorata za rad tokom poslednje dve godine u vršenju inspekcijskih poslova u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Кonstatovno je da je broj izvršenih kontrola znatno veći u odnosu na prethodne godine kao i da je podneto više zahteva u odnosu na prethodne godine.

Uprkos tome što na jednog inspektora dolazi 1701 poslodavac inspekcija rada beleži veći broj nadzora za 31%, dok je broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka povećan za 88 procenata. Međutim, i pored rigoroznije kontrole, ono na šta niko ne može da utiče je stopa stradanja tokom rada, a u protekloj godini u Srbiji život je na poslu izgubilo 53 ljudi, rekao je Đurović.

Od broja stradalih u 2018. godini, trećina njih radila je na crno, polovina njih na određeno vreme, a samo osmoro ljudim imalo je ugovor za stalno. Za saradnju sa pravosudnim organima Đurović je rekao da je zadovoljavajuća ali da ima mesta da se podigne na viši nivo uz zalaganje za izricanje novčanih kazni u okviru minimuma i maksimuma. Takođe je iskazao spremnost da inspektori Inspektorata za rad nastave praksu preventivnog delovanja –savetodavnih poslova na poziv poslodavaca.

“ U odnosu na 2018. otkriveno je za 22% više fantomskih firmi, a zahvaljujući kontrolama i broj lica koji radi „na crno“ smanjen je za 35 odsto. Statistički podaci govore da je 240 inspektora otkrilo preko 22 hiljade ljudi koji su radili na crno, a od tog broja čak 21.000 ljudi je kasnije zasnovala radni odnos. Ti podaci govore da je svaki inspektor za rad obavljajući svoju dužnost uspeo da zaposli po 88 novih radnika“, napomenuo je Đurović.

Takođe je bilo reči i borbi protiv sive ekonomije i kampanji „Reci NE radu na crno“ koja ima za cilj da se zaštite radnici koji rade bez ugovora sa poslodavcem, kao i svi oni zaposleni koji nisu prijavljeni na socijalno i zdravstveno osiguranje. U okviru ove akcije otvorena je besplatna telefonska linija za prijavu „rada na crno“ uz mogućnost prijave poslodavca za posebno osetljive kategorije zaposlenih trudnice i porodilje.

Nebojša Pavlović, načelnik Podunavskog upravnog okruga se založio da shodno Akcionom planu zapošljavanja državnih službenika u inspekcijskim organima se maksimalno ubrza prijem planiranih inspektora u Inspektoratu za rad, jer nepovoljna starosna struktura na nivou svih područnih jedinica – inspekcijskih službi (57 godina) može da predstavlja ograničavajući faktor za vršenje poslova iz nadležnosti inspekcijskih službi, a izostala bi mogućnost edukacije mladih kadrova. Založio se za ravnomerniju preraspodelu zaposlenih po lokalnim samoupravama Okruga, uz konstataciju da postoje prostorni uslovi za smeštaj novozaposelnih inspektora. Saradnju sa inspektorima u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu na nivou Okruga ocenjuje kao korektnu.

Sednici su pored Stevana Đurovića vd direktora Inspektorata za rad i njegovih saradnika prisustvovali svi inspektori Odeljenja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja sa sedištem u Podunavskog upravnom okrugu.

Radnom sastanku je predsedavao Nebojša Pavlović, načelnik Podunavskog upravnog okruga.

23 . oktobar 2019. godine

Фотографија корисника Подунавски управни округ